– Jeg tror vi kommer over fem tonn oppfisket kvantum i år. Det er helt fantastisk, sier lederen for grunneierlagene, Bror Hemminghytt, til Avisa Nordland.

Midt på dagen i går var det registrert 630 villaks på børsen, med en samlet vekt på 3209,5 kilo.

– Før dagen er omme er vi kommet over fjorårets totalkvantum.

Rekord

Per i går var det tatt på land 31 laks over 10 kilo, med Børt-Erik Nystad på toppen av lista. 1. juli satte han personlig rekord med med en rugg på 13,8 kilo.

– To kast før fikk jeg en laks på 5,6 kilo, så jeg forsto med en gang at det var en annen størrelse på denne, men det tok bare rundt ti minutter fra den slo til på sluken til jeg hadde den på land, sier Nystad, som driver Beiarn Gjestegård sammen med kona May Liss. De har fullbooket fram til 15. september.

– Det er stor aktivitet i bygda, og mange er opptatt av fisken i elva, sier Nystad.

Bror Hemminghytt tror at mange optimale vintre uten isgang i elva nå gir resultater.

– Produksjonen har vært bra. I tillegg har vi som grunneiere forvaltet elva godt. Dagskvoten på to laks, ukeskvoten på tre og fem for hele sesongen mener vi gir en riktig beskatning. At mange grunneierlag i andre elever har tatt i bruk vår modell, er et bevis på at vi gjør ting rett. Når denne sesongen er over, må vi vurdere om vi skal øke minstemålet som er på 35 centimeter. Det har ingen hensikt å ta opp laks på et halvt kilo. Det er noe vi vil diskutere i styret og med Fylkesmannen, sier Hemminghytt.

Havfiske

Børt-Erik Nystad tror det gode laksefisket i år ikke bare har sammenheng med lokale forhold.

– Den reguleringen som har skjedd med et senere sjølaksefiske, både langt ute til havs og for kilenot og krokgarn, har vært en sterkt medvirkende årsak til det gode fisket i elevene. For det er ikke bare i Beiarelva man har opplevd økning i fisket i år, sier Nystad.

– Laksefisket i elvene genererer en verdi på 1,3 milliarder kroner. Det er på tide at myndighetene freder laksen i havet og at beskatningen kun skjer gjennom fiske i elvene, sier Nystad.

Tidligere år har det meste av fiske i Beiarn skjedd i helgene, men nå opplever grunneierne mye folk i elva også midt i uka.

– Det er mange som har valgt å fiske på onsdag og torsdag. Det gjør at vi får en jevnere fordeling av fiskerne i elva utover hele uka. Vi er selvfølgelig glad for at fisket er bra og at de som kommer får fine opplevelser i elva. Og de ivrigste fiskerne er i likhet med oss opptatt av god forvaltning. Mange slipper ut hunnlaks over fem kilo og sørger dermed for optimal gyting, som er viktig for den framtidige bestanden. Men jeg er litt bekymret for sjøørettfiske. Det har vært på et langt bedre nivå tidligere år, men vi får håpe det tar seg opp når sesongen starter for fullt, sier Hemminghytt.