Nordlandssykehuset avholdt i formiddag en pressekonferanse, etter at det ble kjent at Salten politidistrikt har åpnet etterforskning, i forbindelse med at en pasient har anmeldt dem for feiltolkning av hennes celleprøver.

Barthold Vonen, medisinsk direktør i Nordlandssykehuset, innledet pressekonferansen med å si:

- Nordlandssykehuset beklager dypt overfor de pasienter som har fått forsinket sin kreftdiagnose. Det er det viktigste for meg å si først. Vi beklager dette dypt. I den grad vi er i stand til det, tar vi innover oss dette dypt for hva det kan bety for disse enkeltmenneskene.

Ingen bortforklaring

Alle kvinner mellom 25 og 65 år blir innkalt til underlivsundersøkelse hvert tredje år. Formålet er å få ned antallet som får livmorhalskreft.

Vonen sier at det ikke er noen holdepunkter for at sykehuset har feildiagnostisert denne krefttypen i alle tilfeller.

- Dette er ikke en bortforklaring. Vår diagnostikk har vært trygg. Men for to pasienter har det vært en veldig uheldig utvikling - det må jeg bare understreke, sier Vonen.

Sykehuset kjenner til to kvinner, hvorav dene ene har fått medhold etter klage til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og den andre har saken til behandling.

Gitt medhold i 680 saker

I perioden 2009-2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 680 saker der det har vært svikt i diagnostiseringen av kreft.

– Tallene våre viser at det er mange pasienter som kunne ha fått en tidligere behandling av alvorlig kreftsykdom dersom de ikke hadde fått forsinket diagnose. Dette er alvorlig og fører til unødig lidelse for disse pasientene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad til an.no.

LES OGSÅ: Politiet etterforsker sykehuset

Ettergransket 800 prøver

Nordlandssykehuset har de siste månedene ettergransket 800 celleprøver de i utgangspunktet hadde besvart som normale, etter at de to tilfellene av feiltolkninger ble oppdaget.

- Ingen av disse ble det funnet avvik på, sier Vonen.

I tillegg til de to feilene som er avdekket, er det funnet ytterligere fem tilfeller. Det er foreløpig usikkert hvor alvorlige disse tilfellene er.

- Er de fem kvinnene klar over av det er påvost avvik i prøvene?

-Vi sender avviksmelding til rekvirent og har ikke direkte kontakt med disse pasientene.

-Så du vet ikke om de er informert?

-Nei

Svikt

Vonen sier at det har vært en viss svikt, men vil ikke kalle det en systemsvikt.

- Så lenge mennesker behandler andre mennesker, vil vi gjøre feil. Men vi forsøker hele tiden å redusere antall feil, og har et målrettet arbeid mot det, sier Vonen, og fortsetter:

- Masseundersøkelsesprogram som dette vil bedømme noen friske prøver som syke, og noen syke som friske. Men hvordan kan det skje for samme pasient tre ganger på rad? Det spør jeg meg selv om. Det er lav sannsynlighet for at slikt kan skje, men det har skjedd. Det har gjort stort inntrykk på oss, sier Vonen.

Tar ansvaret selv

Etter at Vonen har gitt pressen en innføring i problematikken, åpnes det for spørsmål fra de frammøtte:

- Er pasientene i dag klar over at prøvene er feiltolket?

- Jeg kan ikke svare på det. Den som har bestilt prøven har fått svar - den som har med pasienten å gjøre, svarer Vonen.

Det er flere ansatte ved Nordlandssykehuset som har feiltolket celleprøvene.

- Hvem er ansvarlig for dette?

- Jeg står ansvarlig for at ansatte skal ha oppdatert kunnskap.

Åpenhet

- Åpenhet er en selvfølge i disse tilfellene. Men det er avdekket klare avvik i disse tolkningene for flere år siden.

- Hvorfor vente til etter politianmeldelsen?

- Ja, vi ventet til etter politianmeldelsen, men også til at vi var ferdig med behandlingen av sakene i vårt eget kvalitetsutvalg. Det er ikke politianmeldelsen som har bestemt tidspunktet. Vi har mange avvikssaker vi ikke går ut med, men denne saken har hatt alvorlige konsekvenser for pasienter, og det er dette vi går ut med, sier Vonen.

Ingen konsekvenser for ledelsen

Denne saken vil ikke få konsekvenser for dagens ledelse på Nordlandssykehuset.

- Ledelsen har arbeidet systematisk med å bedre våre kvalitetssystemer. Noe har vi lyktes med, men vi har mye igjen. Ledelsen er glad for at vi har oppdaget dette. Vi forstår det sånn at det er et tegn på at vi fortsetter dette arbeidet, og bli her, sier Vonen.

Ifølge ham har saken vært en stor katastrofe for de ansatte som har vært involvert:

- De ansatte som arbeidet med dette er ansatte som bruker sitt yrkesliv i helsetjenesten. Det er krevende diagnostikk de driver med, og de har et sterkt ønske om å gjøre riktig. For de ansatte som er berørt har dette vært en katastrofe., sier Vonen.

Ventet seks måneder på møte

En av pasientene som fikk beskjed om at hun var frisk selv om hun hadde kreft, kontaktet Nordlandssykehuset for å få til et møte.

Det tok et halvt år før møtet ble noe av.

- Hun ville møte medisinsk direktør. Jeg var borte i fem måneder, det er forklaringen på at det tok så lang tid, sier Vonen.

Han tar selvkritikk på at Nordlandssykehuset ikke selv tok initiativ til møtet i utgangspunktet.

- Hun ba selv om å få møte oss, det var ikke vi som inviterte henne inn. I ettertid har jeg tenkt at det var vi som burde gjort det, sier Vonen.