Ett års prøvedrift Svolvær-Skutvik

Aksjonen for å berge fergesambandet Svolvær-Skutvik har gitt resultater selv om løsningen ikke ble optimal.

Aksjonen for å berge fergesambandet Svolvær-Skutvik har gitt resultater selv om løsningen ikke ble optimal. Foto:

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Kampen for å bevare fergesambandet Svolvær-Skutvik har gitt resultater.

DEL

Det vil bli prøvedrift på sambandet i ett år, det vil si i hele 2008, men bare som en minimumsløsning med én ferge som skal gå én tur om dagen.

Regjeringen hadde foreslått å legge ned sambandet fra 1. januar 2008 som et resultat av at Lofotens fastlandsforbindelse åpner til helgen. Nå har det rødgrønne flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sørget for at det blir drift på sambandet også i 2008, og med en viss åpning for videre drift i 2009.

Gladnyhet. Fylkesråd for samferdsel, Jon Tørset, betegner resultatet som er oppnådd, som en gladnyhet.

– Dette var det beste vi kunne håpe på. Forbindelsen Skutvik-Svolvær vil bestå som riksveifergesamband neste år. Vi må bruke 2008 til å jobbe videre med saken med sikte på å få beholde sambandet og øke frekvensen i 2009. Det forutsetter at lokalbefolkningen og turistene bruker ferga og viser at det er grunnlag for fortsatt drift, sier Tørset. Han roser stortingsrepresentantene Alf Ivar Samuelsen og Tor Arne Strøm for arbeidet de har nedlagt i denne saken.

Seier.Ordfører Rolf Steffensen i Hamarøy erkjenner at resultatet ikke er noen optimal løsning eller et fullgodt tilbud.

– Men i den situasjonen som har oppstått, var dette kanskje det beste vi kunne håpe på. Etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, har det vært jobbet på flere hold for å få til videre prøvedrift på sambandet. Vi har opplevd det som svært vanskelig å få gjennomslag for våre synspunkter. Derfor ser jeg på mange måter på resultatet som et gjennomslag og en seier. Det gir oss tid til å jobbe videre for på berge sambandet på permanent basis, sier Steffensen.

Han roser samarbeidet Hamarøy kommune har hatt med fylkesrådsleder Odd Eriksen, samferdselsråd Jon Tørset og ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan, samt stortingsrepresentantene Odd Ivar Samuelsen, Sp, og Tor Arne Strøm, Ap, for å berge fergetilbudet.

– Internt i Hamarøy har vi stått samlet i fergekampen. Det har vært en veldig positiv opplevelse, sier Steffensen.

Gir ros. I innstillingen fra flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen vises det til at Nordland fylkesting ønsker prøvedrift på sambandet Svolvær-Skutvik for å høste erfaringer med hvordan trafikkstrømmene endrer seg etter åpningen av Lofotens fastlandsforbindelse. Komiteen ønsker derfor en daglig avgang på sambandet i 2008. Den må samordnes med tilbudet mellom Svolvær og Skrova.

Det er en forutsetning at kostnadene ved dette tilbudet dekkes innenfor rammene av de tilgjengelige ressursene i området. Komiteen ber også om at det blir foretatt en løpende evaluering i prøveperioden. Videre ønsker komiteen at regjeringen kommer tilbake med ny vurdering når erfaringene av trafikkbevegelsene for 2008 er kartlagt.

– Det har vært utrolig mange runder om denne saken. Jeg vil rose Nordland fylkeskommune ved samferdselsråd Jon Tørset, samt ordførerne Hugo Bjørnstad og Rolf Steffensen i Vågan og Hamarøy for jobben de har nedlagt for å få til prøvedrift. Det var ingen selvfølge at vi skulle få dette til, sier Stortingsrepresentant Tor Arne Strøm til Avisa Nordland.

Artikkeltags