Statsminister Erna Solberg (H) har vært på tur i Nordland i dag tirsdag, og avsluttet turen med et besøk i Bodø og et åpent møte hos Bodø Høyre.

Etter at hun hadde holdt sitt innlegg til de cirka 100 oppmøtte – var det åpent for spørsmål fra salen.

Spurte om Helse Nords traumekutt

Og først ut var et spørsmål om Helse Nords beslutning om å legge ned traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.

Det var Monica Sørensen, som har frontet pasientenes kamp for å beholde Traumeenheten, som stilte spørsmålet om hva statsministeren tenker om dette vedtaket.

Sørensen var også til stede under styremøtet til Helse Nord tirsdag morgen – og brøt sammen i gråt da hun forsto hvilken vei denne saken gikk.

- Dere skjønner ikke hva dere gjør, ropte hun til styret da vedtaket var fattet.

LES OGSÅ: Mental Helse krever at Helse Nord avventer

- Hva gjør regjeringen med dette?

Til Erna Solberg var spørsmålene fra Sørensen om hva statsministeren synes om dette vedtaket, hva regjeringen vil gjøre og om dette er forenlig med regjeringens løfte om å styrke det psykiske helsevernet i Norge.

- Jeg kan ikke stå her å si at regjeringen er verken uenig eller enig i dette vedtaket fra Helse Nord, startet statsministeren med i sitt svar.

Videre sier Erna Solberg at hun som statsminister ikke kan gi en vurdering på om et styrevedtak i Helse Nord er riktig eller ikke, og at hun ikke har forutsetninger til dette, i forhold til kvaliteten i tilbudet.

- Men det som vi er veldig klare på når det gjelder forutsetninger for å gjøre endringer i tilbudet som gis innen psykisk helsevern, er at man ikke skal bygge ned før man har godt kvalifiserte tiltak som kan ta over for det. Dette må jeg forutsette at Helse Nord har gjort i denne sammenhengen, sier Erna Solberg til an.no.

- Kan ikke la et enkelt vedtak være målestokk

- Er dette forenlig med regjeringens løfte om et styrket psykisk helsevern?

- Vi har begynt å styrke det psykiske helsevernet, og det har vi gjort i forhold til å styrke kommunenes penger til dette, og at det blir flere psykologer i kommunene. Vi kjøper flere tjenester gjennom helseforetakene, og fortsetter å trappe opp det psykiske helsevernet, sier Solberg og fortsetter:

- Vi kan ikke ta et enkelt vedtak og gjøre det til målestokk for noe som vi trenger å jobbe mye med.

-Vi vet at en tredjedel av de innleggelsene som skjer i spesialisthelsetjenesten kunne ha vært unngått, dersom vi hadde fått gitt et tilbud tidligere, avslutter Erna Solberg.

- Som forventet

Monica Sørensen sier hun synes svaret fra statsministeren var som forventet.

- Hun kan vel ikke si så mye mer om dette. Men «alle» mener jo at dette var et feil vedtak. Dersom regjeringen ikke støtter opp om dette, hvem skal da gjøre det? spør hun.

- Full forståelse

Høyres gruppeleder i bystyret i Bodø, Grethe Monica Fjærvoll, var også til stede under Bodø Høyres åpne møte, og gikk etterpå bort til Monica Sørensen.

- Jeg har full forståelse for at dette ble tatt opp, sier Fjærvoll.

Fjærvoll la heller ikke skjul på at også hun var skuffet over Helse Nords avgjørelse i dag.

Bystyrepolitikeren skrev tidligere i dag på sin Facebook-side at hun håpet Helse Nord skulle ta den rette avgjørelsen:

- I dag krysser jeg fingre for at styret i Helse Nord tar den rette avgjørelsen angående Traumeenheten. Den må beholdes inntil man har fått bygd opp nødvendig kompetanse i kommunene i de Distriktspsykiatriske sentre (DPS).