Gå til sidens hovedinnhold

- Er det en form for ny politikk å la nye hus stå tomme i Bodø kommune?

Artikkelen er over 6 år gammel

30. oktober skulle bystyret ha godkjent 16 leiligheter i Hålogalandsgata øremerket rusmisbrukere. Bygget er klart, men nå kan innflyttingen i leilighetene bli utsatt til tidligst august neste år.

Hovedårsaken til utsettelsen er kampen om helse-kronene i Bodø kommune.

Etter at politikerne er blitt enige om å åpne flere rom på Sølvsuper, er pengebingen i helse- og omsorgsavdelingen blitt enda mindre. Det må gå ut over andre tiltak.

Ett av disse er altså de 16 leilighetene som er øremerket byens rusmiddelavhengige som mangler et skikkelig botilbud.

– Jeg vil karakterisere det som et svik mot brukerne, og jeg frykter at en innflytting kan bli ytterligere utsatt på grunn av pengemangel. Vi har en veldig trang boligsituasjon i Bodø, og dette handler altså om en gruppe som i de aller fleste sammenhenger står nederst på alle lister, sier Carl Eliassen.

Hjemløse

Han har kjempet lenge for nettopp denne gruppen, og blant annet ledet LAR-ordningen (Legemiddelassistert rehabilitering) i Bodø.

– Noen av dem som skulle flyttet inn i den nye enheten i Hålogalandsgata, bor i dag enten i Junkerveien, på Natthjemmet eller er helt uten tak over hodet. Nå lå det an til en mulighet for et bedre liv, ikke minst siden Hålogalandsgata skal ha en døgnbasert tjeneste med oppfølging. Men nok en gang blir det en utsettelse for denne gruppen, i en lang rekke av utsettelser, sier Eliassen.

Mange år

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Ida Pinnerød støtter Eliassen fullt ut, og er klar på at en ytterligere utsettelse av tilbudet til de som er rusavhengig er svært betenkelig.

– Disse boligene har vært planlagt i mange år nå, og en opprivende omkamp om plassering etter forrige valg forsinket boligene kraftig. Det er derfor både nødvendig og gledelig at de står ferdige. Det er uverdig av Bodø kommune dersom vi nå ikke åpner et sårt tiltrengt tilbud. Det betyr nye tøffe måneder i vente for dem som ikke får den trygge rammen rundt livet sitt som disse boligene skal være, sier Pinnerød, og fortsetter:

– Man kan jo spørre seg om det er en form for ny politikk å la nye hus stå tomme i Bodø kommune? Høyre og Frp lot deler av Sølvsuper stå tomt i ett år. Nå har varaordføreren varslet sin avgang hvis man ikke åpner den stengte avdelingen på Sølvsuper. Jeg forventer at han har samme engasjement for de rusavhengige, sier hun.

Ruspolitisk råd

Odd Arild Johnsen er erfaringskonsulent i Bodø kommune, og har vært medlem i ruspolitisk råd de siste 8 årene. Han har derfor fulgt prosjektet i Hålogalandsgata tett det siste året.

– Bygget er overlevert oppfølgingstjenesten, og skal nå innredes med møbler og nødvendig utstyr. Det som har vært planlagt er at bystyret den 30. oktober skulle godkjenne prosjektet, og at stillingene deretter skulle lyses ut umiddelbart. Det ville gjort at vi kunne startet opp med full drift og beboere 4. mai neste år. Nå er bystyrebehandlingen utsatt til desember, noe som fører til at det tidligste vi kan starte opp er i august neste år. Vi avventer en orientering om saken i ruspolitisk råd i neste uke før vi kan si hva som kommer til å skje, sier Johnsen.

Svein Olsen i Rødt tok saken opp i onsdagens formannskap og fikk der til svar at Hålogalandsgata så langt ikke er finansiert, og ikke kan startes opp før det er finansiert.

– Det betyr bare at dette er nok et bygg posisjonen ikke tar i bruk ved ferdigstillelse, sier Olsen.

- Flyktninger gir økt press

Varaordfører Tom Cato Karlsen erkjenner at det er blitt en del fram og tilbake når det gjelder etableringen av botilbudet til Bodøs rusmiddelavhengige.

– Men nå har vi også fått en ny utfordring etter at bystyret vedtok å øke flyktningkvoten, som betyr at vi også må finne plass til disse, samt at vi fortsatt har et akutt behov for flere pleie- og omsorgsplasser, sier Karlsen.

Han kan ikke konkret si hvilket vedtak bystyret kommer til å ende på når saken skal behandles i desember.

– Det som er klart er at administrasjonen snur alle steiner, og vurderer alle muligheter. Både når det gjelder tilbudet i Hålogalandsgata og andre tilbud i helse- og sosialsektoren, sier Karlsen.

Gradvis innflytting

Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti i Helse- og Sosialavdelingen i Bodø kommune forklarer situasjonen rundt rusboligene slik:

– Det som så langt er klart er at Oppfølgingstjenesten flytter inn som planlagt i første etasje av bygget i løpet av november. Det er planlagt gradvis innflytting i leilighetene fra årsskiftet og fram mot sommeren.

Hun legger til:

– Hvem som flytter inn, vil det bli tatt endelig stilling til i budsjettbehandlingen i bystyret 11. desember. Vi kan ikke lyse ut stillinger før vi vet hvilket driftsbudsjett vi får i Hålogalandsgata.

Kommentarer til denne saken