Gå til sidens hovedinnhold

En skummel olje

Artikkelen er over 15 år gammel

Hydraulikkolje kan fungere som nervegift.

Det har i en årrekke vært satt søkelys på arbeidere i olje- og flybransjen som mener de har blitt alvorlig skadet av hydraulikkolje.

I 2003 hadde Dagbladet en lang reportasjeserie som endte opp både hos Storting og regjering. Daværende statsråd Victor Norman lovet at Norge skulle forske meget grundig på dette problemet.

Samme år ga Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ut en rapport hvor det blant annet heter:

"Det er godt kjent at triorokresylfosfat (tilsettingsstoff i hydraulikkolje) kan føre til nerveskader".

"Tilsetningsstoffer i hydraulikkoljer kan framkalle MS-lignende (multipel sklerose) sykdomsbilder".

"I Norge har det i det senere vært rapportert flere pasientgrupper med nevrologisk sykdom som har arbeidet med løsemidler og oljer".

STAMI konkluderer med at det vitenskapelige grunnlaget fortsatt er for tynt til å trekke bastante konklusjoner.

De anbefaler at man setter i verk en omfattende innsamling av data og kartlegging av personer som jobber med disse stoffene.