Bodøpolitikeren som er vararepresentant for Senterpartiet i både bystyret i Bodø og på Stortinget, reagerer kraftig på måten romfolket er blitt behandlet av Bodø kommune.

LES MER: Romfolket må forlate

- Trenger ikke koste all verden

Han mener romfolkets situasjon i Bodø kunne vært ordnet opp på en enkel og relativt billig måte.

- Dette har vært ordnet på andre måter andre steder. Blant annet kan man se på hvordan de har lagt til rette for romfolket i Trondheim. De har bevilget litt penger fra helse- og sosialbudsjettet, ordnet med provisoriske toalettforhold og her har kommunen i samarbeid med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen blant annet gitt dem anledning til å dusje. De har tatt vare på de rundt 30-40 personene som er der, sier Odland.

Han mener at også Bodø kommune kan få til et slikt samarbeid med både Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen lokalt.

- Det trenger heller ikke koste kommunen all verden, mener han.

Han påpeker også at dette er snakk om ytterst få personer som har kommet til Bodø, i håp om å få det litt bedre, før de om noen uker reiser fra Bodø igjen.

SE VIDEO: Se hvordan romfolket bor i Bodø

- Under vår verdighet

- Dette er først og fremst en større nasjonal sak, og en sak mellom Norge og Romania, men jeg mener vi skal kunne vise omsorg for de som er her, og ikke bare jage dem fra sted til sted, sier Odland

Odland synes derfor tiggerne kunne fått bli i et kommunalt friområde.

- Først måtte de flytte fra Rensåsen og til Gråholten, og så må de flytte derfra også. Å jage dem fra plass til plass synes jeg er under vår verdighet som gode nordmenn, sier Sp-politikeren.

Enevelde?

Han sier videre at han synes det er en skam for Bodø at det som egentlig kunne ha vært en liten sak, er blitt en så stor sak, med juridisk tilnærming og politiet involvert.

- Og det virker som det først og fremst er en person i kommunen som står fram og sier at sånn skal vi ikke ha det, sier Odland.

- Jeg er også utrolig skuffet over at de andre politiske partiene, både i posisjon og opposisjon i bystyret, har vært utrolig tause, inkludert mitt eget parti, i denne saken. Og det virker på meg som at det er en varaordfører som har enevelde i sommerferien. Jeg synes Tom Cato Karlsen skal gå litt i seg selv, og at man kan vise litt romslighet for folk i nød, sier Jon Øyvind Odland som også setter spørsmåltegn ved rent juridiske i denne saken.

- Tom Cato Karlsen bruker friluftsloven for å jage dem vekk, uten at det foreligger noe vedtak i fra formannskapet eller bystyret på det. Og kan dette gjøres på fullmakt fra en varaordfører, spør Odland.

- Dette handler om omsorg for folk som har det litt dårligere enn oss. Og at de skal bli offer for vår velstand på denne måten, synes jeg er både uetisk og uverdig. Og jeg forstår det ikke. Vi i verdens rikeste land skal holde oss for god til sånt, sier Odland.

- Loven er lik for alle

Fungerende ordfører i Bodø kommune,Tom Cato Karlsen (Frp), tilbakeviser kritikken fra Odland.

- Vi mener de bryter med politivedtekter og friluftsloven i Bodø kommune, og delegasjonsreglementet i kommuneloven. Det er ikke lov å slå opp et telt, eller å gjøre fra seg, i et kommunalt friområde. Dette gjelder også for romfolket. I fjor ble noen tyske studenter, som var på sommerferie og hadde slått opp telt, vist bort, i år det romfolket, sier Karlsen.

Han påpeker også at han per tiden er fungerende ordfører i Bodø kommune, og at han bare følger de lover og regler som allerede er vedtatt.

- Vi har sjekket alle sider i lovverket. Loven er lik for alle. Og dette er lover og regler som både mitt parti (Frp), Høyre og alle andre partier i bystyret har vedtatt, sier Karlsen.

- Ikke kommunens anliggende

Han mener det ikke er Bodø kommunes anliggende å legge til rette for et bedre tilbud, i samarbeid med for eksempel Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen.

- Vi har allerede ei befolkning i Bodø som sliter med å få et godt nok tilbud, sier Karlsen.

- Ikke ute etter å ta noen

Han mener det er regjeringen som har påført kommunene denne utfordringen.

- Dette handler ikke om å være ute etter en bestemt gruppe mennesker, men om at alle må følge lover og regler. Det er ingen som er ute etter å ta dem, de er til og med hjertelig velkommen til å tigge i Bodø og hele Norge. Det har regjeringen bestemt, sier Tom Cato Karlsen.