Bildet over er tatt i Gildeskål i juni.

Daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Steinar Jonassen er ikke i tvil når han ser bildet:

- Dette er en rømt oppdrettstorsk. Den har en karakteristisk knekk i nakken som vi har sett på mye av oppdrettstorsken som er rømt. Man kan bare spekulere i hvorfor den blir sånn. Det kan jo være at oppdrettstorsken får maten sin ovenfra, sier Steinar Jonassen.

Slitte finner

Han påpeker dessuten at kjeften har en annen form enn på villtorsk og at finnene, særlig på ryggen virker veldig slitte.

For Nordland Fylkes Fiskarlag er funnene en ny påminnelse om at man ikke kjenner de langsiktige konsekvensene ved omfattende torskeoppdrett.

- Havforskningsinstituttet har dokumentert at det er genetiske forskjeller på vill torsk og oppdrettstorsk. Og når vi vet at oppdrettstorsk både er mer rømningsvillig enn oppdrettslaks og i tillegg kan gyte i merdene, vil det kunne ha alvorlige følger for bestandene av fjordtorsk og kysttorsk, sier Steinar Jonassen.

Påvirkes?

Regionsjef Roy Robertsen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening registrerer fylkesfiskarlagets utspill, men påpeker at oppdrettstorsken i genetisk forstand ikke er veldig forskjellig fra sitt opphav.

- Jeg har hørt om såkalte monsterfisk, men vet ikke hvor normalt det er. Om det er sannsynlig at oppdrettstorsken vil ha noen påvirkning på villtorsken vil jeg foreløpig sette spørsmålstegn ved, sier Roy Robertsen.

Les også: Nekter å vise bilder av monstertorsk.

Les mer i papiravisa onsdag.