Elever fordelte penger til egne skoler

Markus Kaspersen (9) (t.v.) gir gode råd til Jonathan Restad Karlsen (10) som skal levere skriftlig forslag om mer penger til Løding skole.

Markus Kaspersen (9) (t.v.) gir gode råd til Jonathan Restad Karlsen (10) som skal levere skriftlig forslag om mer penger til Løding skole. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Se hva din skole får.

DEL

Torsdag fordelte elevene 150 000 kroner mellom skolene i Bodø. Det var ikke helt enkelt.

I det såkalte Rådhusmøtet er det 85 elever fra skolene i kommunen som argumenterer for pengesøknaden for sin skole. Deretter setter en redaksjonskomité seg ned og fordeler. Og så er det avsteming.

Dette rådhusmøtet utmerket seg med harde diskusjoner og en mengde forslag og avstemninger etter at redaksjonskomiteen hadde sagt sitt.

Skap-skepsis

Spesielt hardt gikk det ut over Alstad ungdomsskole, som hadde søkt om 50 000 kroner til låsbare skap.

Det var ikke de andre skolene særlig villig til å støtte, heller ikke når redaksjonskomiteen hadde redusert beløpet til 10 000 kroner.

- Ubrukelig, mente Jonathan Restad Karlsen (10) fra Løding skole som syntes skolen kunne betale for skapene. Andre var enige. Dette var et dårlig formål. Elevene kunne jo ta med bøkene hjem, mente én. Eller lærerne kunne sørge for å låse dem inn et sted så de ikke ble stjålet, sa en annen.

Riktig formål?

Marius Mosås (15) var flere ganger oppe på talerstolen og argumenterte for skapene.

- Dette er en ungdomsskole. Vi søker ikke om penger til sandkasser. Det er skap vi elever har bruk for, sa han.

De 150 000 kronene som bystyret hvert år bevilger til Rådhusmøtet, skal helst gå til elevaktivitet både i skoletida og på ettermiddagstid. Derfor ble det også diskusjoner om Hunstad barneskoles søknad om smartboard - digital tavle.

Ny runde

Etter at elevene hadde argumentert for sine søknader, dro de fleste til Bratten aktivitetspark mens en redaksjonskomité laget et forslag over fordeling av pengene. Komitéen bestod av elevrepresentanter, politikere og ungdommer fra Bodø ungdomsråd.

Deres forslag gikk altså ikke glatt gjennom. Etter at Kari Krogh fra Bodø ungdomsråd hadde presentert forslaget, gikk den ene eleven etter den andre på talerstolen, argumenterte og leverte skriftlige forslag om ny fordeling.

Slik ble pengefordelingen til slutt:

Alstad barneskole kr. 8000,-

Alstad ungdomsskole kr. 8000,-

Aspåsen skole kr. 7000,-

Bankgata skole kr. 7000,-

Bodøsjøen skole mellomtrinnet kr. 5000,-

Bodøsjøen skole ungdomstrinnet kr. 6500,-

Grønnåsen skole kr. 8000,-

Helligvær skole kr. 3500,-

Hunstad barneskole kr. 0,-

Hunstad ungdomsskole kr. 3500,-

Kjerringøy skole kr. 9000,-

degode skole kr. 3500,-

Løding skole kr. 5000,-

Løpsmark skole mellomtrinnet kr. 2000,-

Løpsmark skole ungdomsskole kr. 6000,-

Mørkvedmarka skole kr. 5000,-

Rønvik skole mellomtrinnet kr. 5000,-

Rønvik skole ungdomstrinnet kr. 9000,-

Saltstraumen skole mellomtrinnet kr. 6000,-

Saltstraumen skole ungdomsskole kr. 6000,-

Saltvern skole mellomtrinnet kr. 5000,-

Saltvern skole ungdomstrinnet kr. 5000,-

St.Eysteinsskole mellomtrinnet kr. 4000,-

St.Eysteinsskole ungdomsskole kr. 2500,-

Skaug oppvekstsenter kr. 3500,-

Støver skole kr. 5000,-

Tverlandet skole mellomtrinnet kr. 5000,-

Tverlandet skole ungdomstrinnet kr. 3000,-

Østbyen skole kr. 4000,-

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken