Tysford: En eldre kvinne i Kjøpsvik kan få en kostbar regning for å ha fôret villkatter.

Bestanden i boligfeltet Korea i Kjøpsvik har etter hvert vokst seg så stor at den er blitt en pest og en plage for omgivelsene.

Tysfjord kommune har anslått at bestanden kan være på nærmere 100 dyr.

Brev fra Fylkesmannen

I fjor høst ble det satt i gang en aksjon for å fange inn kattene, men problemene er langt fra løst.

Før jul fant Fylkesmannen i Nordland det nødvendig å skrive brev til kvinnen som fôrer kattene for å gjøre henne oppmerksom på det ansvaret hun påtar seg ved å gjøre dette.

– Å fóre kattene er et tiltak fra din side som er gjort i beste mening for å bedre kattenes velferd og levekår. Det er imidlertid slik at fóring av eierløse katter bidrar til å øke bestanden. Du kan i tillegg risikere å bli holdt økonomisk ansvarlig for arbeidet med å fange inn kattene, varsler fylkesmannen.