Det sier bistandsadvokat Kristin F. Hammervik.

Hun representerte kvinnen som over en periode på ett og et halvt år hadde blitt utsatt for blant annet vold, trusler og voldtekt fra sin tidligere samboer. Mannen er nå dømt til seks i fengsel samt til å betale erstatning og oppreisning på til sammen 826.205 kroner.

– Fornærmede mener dommen gir en korrekt beskrivelse av det hun har vært utsatt for, sier bistandsadvokaten. Det var i tidsrommet fra juli 2011 til januar 2013 at det sto på som verst. Mannen viste ifølge tiltalen et vedvarende mønster av truende, voldelig og krenkende atferd mot sin daværende samboer. Blant annet skal han ha dunket hodet hennes i gulvet, bundet henne fast og voldtatt henne.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle overleve. Han sa at han skulle knuse ansiktet mitt. Alt jeg ønsket var å komme meg bort fra dette. Men jeg klarte det ikke, forklarte kvinnen i retten.

Sint

Mens kvinnen lå hjelpeløs og bundet, gikk tiltalte løs på inventar i boligen. Han utførte også omfattende skadeverk på boligen med en hammer.

I retten forklarte tiltalte at han var sint. Og at utroskap var en utløsende faktor. Forholdet hadde vært turbulent, og begge hadde vært utro. Tiltalte erkjente delvis straffskyld. Men nektet konsekvent for voldtekt. En voldtekt som skal ha skjedd like etter det alvorligste tilfellet av vold.

– Jeg spurte sarkastisk om vi skulle ha sex slik at jeg også kunne bli tatt for voldtekt, men gjorde det ikke. Det var jo ikke noe erotisk i denne situasjonen, og hun så jo ikke ut, sa han i retten, og henviste til skadene hun hadde, forklarte mannen.

Lite troverdig

Retten tror ikke på tiltaltes forklaring.

– Han har konsekvent bagatellisert sin rolle, skriver sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik i dommen.

– Mishandlingen hun har vært utsatt for, tiltaltes truende atferd for øvrig, det grove skadeverk på boligen mens hun satt tapet uten mulighet for å komme seg ut eller få hjelp, medfører utvilsomt at tiltalte ved sin forutgående atferd har skaffet seg seksuell omgang til samlivet ved vold eller ved truende atferd, skriver dommeren videre.

– Fornærmedes forklaring framstår som nyansert og troverdig.

Tidligere dømt

Mannen er tidligere straffet for vold mot en annen samboer.

– Mishandling i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Vr sak er typisk, med en vedvarende truende og krenkende atferd med episoder med utøvelse av vold. Skjerpende er det at deres barn var vitne til den ene voldsutøvelsen, heter det i dommen.

Det har ikke lyktes Avisa Nordland å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer, advokat Arve Ringsbye.