Mannen erkjente i Salten tingrett å ha hatt sex med kvinnen, men mente at dette hadde skjedd frivillig.

Det var en påstand retten ikke fant troverdig, særlig etter at både fornærmede og flere andre involverte hadde forklart seg.

Både den nå dømte og den fornærmede kvinnen var begge svært beruset da overgrepet skjedde, men retten har likevel lagt avgjørende vekt på kvinnens forklaring.

Strafferammen for denne type overgrep er fengsel inntil fem år.

Salten tingrett har på grunn av alt for lang saksbehandling hos politi og påtalemyndighet gitt strafferabatt. Det gikk ett år og 4 måneder fra overgrepet fant sted tiil det ble tatt ut tiltale.

I tillegg mener retten at tidsforløpet er en krenkelse av den europeiske menneskerettskonvensjonen, som setter krav om "rettergang innen rimelig tid".

Mannen i tjueårene er også dømt til å betale en erstatning til fornærmede på 100.000 kroner.