Det var nattklubben G sin egen Facebook-side som fikk Bodø kommune til å reagere.

I et saksdokument fra 14.februar som AN har fått tilgang til, påpekte kommunens servicekontor om nattklubbens skjenkebilder på Facebook-siden.

I dokumentet er det flere bilder hvor det blandes drinker av ansatte.

- Må tas bort

"Alkoholloven sier at all reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. § 14-2. Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver mv.

Med begrepet «markedsføringsøyemed» menes etter språklig forståelse «siktemål om å fremme et salg», hvis dette kan være med på å påvirke forbruker regnes det som reklame", heter det i dokumentet.

- Bildene må tas bort fra facebooksiden umiddelbart, skriver saksbehandler Beate Rosvoll i Bodø kommune.

Fjernet

I følge Bodø kommunes vedtatte retningslinjer er brudd på alkoholreklameforbudet definert som er mindre alvorlig brudd og kan belastes med én prikk.

Ved åtte prikker eller mer blir skjenkebevillingen inndratt.

I første omgang ønsker vi å informere dere om dette, slik at dere kan gjøre de nødvendige tiltakene, skriver prosjektleder Rosvoll til Unicum AS som står bak nattklubben.

Bildene er nå fjernet fra nattklubbens Facebook-side.