Direkte farlig å nærme seg

Foto: Hamarøy viltnemnd

Foto: Hamarøy viltnemnd

Artikkelen er over 4 år gammel

Viltnemnda måtte til slutt ta fram børsa.

DEL

- En dyretragedie!

Det mener Hans Tore Bakkeli og Terje Halmøy fra Hamarøy viltnemnd om elgoksen som måtte avlives onsdag morgen på Buvåg i Hamarøy.

Elgen hadde satt geviret sitt fast i en not som var lagt over et 30-talls rundballer for å beskytte dem mot å bli elgmat.

Nå blir elgoksen selv menneskemat. Den ble nemlig umiddelbart solgt til en kjøper på Mo.

Farlig

Dyret hadde kjempet en lang, men forgjeves kamp for å komme seg løs fra nota.

– Dyret var så aggressivt at vi ikke hadde noen muligheter til å klare å få det løs. Elgen kunne dessuten bevege seg over et såpass stort område at det ville vært direkte farlig å nærme seg den. Vi undersøkte også mulighetene for å bedøve dyret, men utstyr til dette var ikke tilgjengelig. Derfor måtte vi avlive det, forteller Bakkeli og Halmøy.

– Hvor lenge har elgen stått fast i nota da den ble oppdaget?

– Det er vanskelig å si, men det bor folk like i nærheten, så det er neppe snakk om så veldig lang tid, tror Bakkeli.

Flere i nota

De to representantene for viltnemnda fant også deler av et gevir fra en annen elg i tauverket som nota var festet med.

– Det viser at flere elger har forsøkt å spise av rundballene. Dette er en fortvilet situasjon, også for bøndene som får fôret sitt skadd og ødelagt, sier Bakkeli og Halmøy.

Selv om de skjønner at bøndene prøver å beskytte rundballene fra å bli ødelagt av elg, liker de dårlig at de blir forsøkt beskyttet ved hjelp av utstyr som kan skape dyretragedier som den på Buvåg.

– En not fungerer som en felle for elgen. Det er nesten uunngåelig at elgen setter fast geviret i nota når den forsøker å stikke hull på rundballene. Fôret i rundballene er rene godteriet for elgen, sier Bakkeli.

Skades lett

– Men hva skal vil ellers gjøre. Vi har forsøkt å gjerde inn rundballene. Vi har også brukt elektrisitet for å holde dyrene unna, uten at det har nyttet, sier gårdbruker Rita Larsen Strand.

– Det beste er å transportere rundballene hjem til gården, kommenterer Terje Halmøy.

– Det har vi ikke plass til. Dessuten blir rundballene lett skadet under transport. Derfor venter vi med å hente dem til de skal brukes, svarer Larsen Strand.

Hun sier til Avisa Nordland at elg representerer et stort problem for gårdbrukerne fordi dyrene skader rundballene når de forsøker å spise av dem.

– Vi driver jo selv med dyr og synes det som skjer med elgen er svært trist, understreker hun.

Artikkeltags