Dette vekker stor oppsikt

Ruver. Den lukkede oppdrettsmerden som Cermaq Norway får bygget på Storskjæret i Steigen, ruver virkelig i landskapet. I bakgrunnen Engeløybrua.

Ruver. Den lukkede oppdrettsmerden som Cermaq Norway får bygget på Storskjæret i Steigen, ruver virkelig i landskapet. I bakgrunnen Engeløybrua. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Navnet: Aquadom.

DEL

Det er da heller ikke hvilket som helst bygg, men en unik, lukket oppdrettsmerd av gigantiske dimensjoner.

Byggherre er oppdrettskonsernet Cermaq Norway. Merden er snart klar for sjøsetting. Den skal etter planen plasseres i Horsvågen utenfor Skutvik i Hamarøy i Nordland.

– Dette er litt av en nyvinning både for Cermaq Norway og oppdrettsnæringen. Dette er den første kuleformede, lukkede merden i sitt slag. Det er mange som synes det som skjer er veldig spennende, sier produksjonssjefen til Cermaq Norway i Nordland, Truls Hansen.

Merden, som innad i oppdrettsmiljøet kalles aquadom, skal gjøre det umulig for laks å rømme. Den vil også sikre laksen mot påslag av lus.

Økt vekst

– Vi skal hente vann til merden dypere enn 20 meter der lakseluslarver ikke finnes. I tillegg håper vi å oppnå økt vekst på fisken vinterstid fordi vi skal benytte sjøvann som er hentet inn fra dyp der temperaturen er noe høyere enn på overflaten, forteller Hansen.

Aquadomen er 27,7 meter i diameter og 15 meter dyp. Innvendig er volumet på 5600 kubikkmeter.

Den kan maks romme 200.000 laks.

Ti millioner

Hva prisen på aquadomen vil bli kan ingen si noe sikkert om, men ifølge produksjonssjefen er det snakk om pluss minus ti millioner kroner.

Merden er bygd av et plaststoff, kompositt.

– Vi vil følge nøye med hvordan den nye merden fungerer. Vi har lyst til at den skal bli en del av driften vår i framtiden. Den grønne konsesjonsrunden som foregikk tidligere i år, var motiverende for å satse på dette. Fra før av har jo Cermaq en sterk, bærekraftig profil, sier Truls Hansen.

Testrunde

I startfasen vil avfallet fra merden bli sluppet ut, men aquadomen er konstruert slik at det i framtiden vil være mulig å ta vare på alt av utslipp, dersom det er ønskelig.

– I startfasen vil vi ha fokus på hvordan merden fungerer. Det har tidligere vært kjørt en testrunde på et lignende anlegg, men i mindre skala. Det var litt problemer i starten. Det har vi tatt høyde for at vi også kan få, men vi håper at nyanlegget både skal vise seg praktisk og lett å drive og ikke minst, fungere godt for fisken, sier Truls Hansen.

Han tror ikke aquadomer vil erstatte dagens oppdrettsmerder.

– Men jeg har stor tro på at deler av produksjonen vil skje i lukkede anlegg i framtiden, sier han.

Artikkeltags