– Vi kan bygge et nytt, minst like bra og billigere rådhus enn det forslaget man har i dag, sier eiendomsutvikler Trond Tørdal.

Sammen med Johan Jørgen og Preben Koch i selskapet Otto Koch AS og Einar Jørgensen i Elektro Eiendom lanserer Tørdal et alternativ til ombygging og utbygging av dagens rådhus i Bodø. Et prosjekt som minimum vil koste 553 millioner kroner ifølge beregningene Bodø kommune har fått utført av Norconsult og Rambøl.

Grupperingen nøler ikke med å slå fast at deres bygg på Kvartal 21. i sentrum av Bodø vil være minst 100 millioner kroner rimeligere.

– Vi har forstått at det reageres på prislappen på nytt rådhus, sier Tørdal som inviterer til debatt om hvorvidt det kan tenkes nytt.

– Har jobbet med prosjektet i mange år

I tillegg til en lavere pris vil bygget i Kvartal 21. kunne huse 400 kontorarbeidsplasser. Det er ca. 50 mer enn forslaget som vant arkitektkonkurransen. Grupperingen har sikret seg kontrollen over fire av eiendommene i kvartalet. I motsetning til rådhuskvartalet mener de at Kvartal 21 også gir større muligheter hvis kommunens behov endres i framtiden.

Der er man langt mer låst i rådhuskvartaler som vil bli fylt opp bemerkes det.

Einar Jørgensen i Elektrokonsernet understreker at de nå ikke er ute etter å forpurre planene om nytt rådhus.

– Prosjektet har vi jobbet med i mange år. Vi vil bare tilkjennegi hva vi kan levere, sier Jørgensen om hvorfor de legger det fram mens det enda pågår utredninger rundt ombygging og utbygging av dagens rådhuskvartal.

– Bygget slik det presenteres er derfor tilrettelagt for en stor offentlig aktør, legger Preben Koch til om tegningene.

13 7000 kvadratmeter over 13 etasjer

Johan Jørgen Koch supplerer med at kommunen også kan få en avtale om tilbakekjøp av hele bygget. Dette for å minimerer risikoen ved å gå inn i et privat prosjekt. Grupperingen trekker også fram at de som private utbyggere vil garantere for en pris på et nøkkelferdig bygg. Det frikobler kommunen fra risikoen som ligger i å bygge i egen regi.

Fra byggestart regner gruppen bak Kvartal 21. med at det vil ta a. 24 måneder å realisere et bygg. Det betyr at Bodø kommune også kan spare ca. 20 millioner kroner årlig i en gitt periode. Dette fordi besparelsene ved samlokaliseringen av kommunens administrasjon da vil komme tidligere enn om forslaget til rådhus som ligger på bordet blir vedtatt.

Med beliggenhet midt i byen og parkering under, mener de også at Kvartal 21. blir minst like tilgjengelig for publikum som dagens rådhuskvartal. Etasjehøydene er hevet slik at bygget på totalt 13.7000 kvadratmeter får 13 mot 17 etasjer som kunne vært mulig i punkthusplanen. Første etasje har 4,5 meters høyde og vil dermed bli åpent og innbydende på gateplan.

– Bygget kan også skreddersys med åpne arealer, møterom, bystyresal og det som måtte kreves fra kommunens side, sier Johan Jørgen Koch.

– Vi bygger ikke dette på spekulasjon

Grupperingen peker videre på at å bygge rådhus på Kvartal 21. gir en ny kraftig omdreining i byfornyelsen. Tørdal omtaler videre prosjektet som er ledd i en hardere byutvikling der flere aktører går sammen om å realisere store prosjekter i bykjernen.

– Hva skjer hvis det blir nei til rådhus?

– Vi bygger ikke dette på spekulasjon, parerer Preben Koch.

– Men det finnes alternative leietakere. Som sagt vi har jobbet med dette i flere år. At vi foreslår rådhus er fordi denne diskusjonen pågår nå, avslutter Johan Jørgen Koch.

Fra venstre: Johan Jørgen Koch, Preben Koch representerer Otto Koch AS. Einar Jørgensen representerer Elektro Eiendom AS og Trond Tørdal sitt investeringsselskap T. Tørdal Invest AS. Firkløveret har merket seg at prislappen på et nytt rådhus integrert med det gamle. Flyttes rådhuset til kvartal 21 kan de love mer plass for en betydelig billigere pengene-. – Kommunen kan også få en avtale om tilbakekjøp, sier Johan Jørgen Koch som mener de lanserer et alternativ kommunen kan spare mye penger på.

Kvartal 21 er ferdig regulert til nytt punkthus. 24 måneder etter en beslutning om byggestart kan det stå ferdig et høyhus med 13 etasjer. det betyr at kommunen kan komme raskere i gang med sine innsparinger enn å bygge i egen regi.

Arkitektkonkurransen ble vunnet av danske arkitekter. Men prislappen er høy mener mange.