Fredag ettermiddag, etter at Rovviltnemnda i Nordland utvidet jervjakten tirsdag , kom telefonen fra departementet om at de hadde overprøvd nemnda og stanset lisensjakten.

Da hadde nylig en jerv blitt felt i Vefsn torsdag.

Forklaringen til Miljøverndepartementet var at rovviltnmenda ikke hadde adgang ut fra reglene om ynglinger å utvide jakten til 15. februar, og at man lå under tallet for ti ynglinger.

- Vi mener vi hadde adgang til å fatte vedtaket og for vår del tolket vi lovverket dithen vi gjorde, sier nestleder i Rovviltnemnda i Nordland, Dagfinn Olsen til an.no.

Han omtaler inngrepet fra departementet som "merkelig".

- Det virker som om Miljøverndepartementet er mer opptatt av å beskytte rovdyr enn husdyr, sier Olsen.

Da rovviltnemnda utvidet lilsensjakten tidligere i uken var det felt fire jerv, derav tre hunndyr.

Rovviltnmenda har klare spor på at det finnes mye jerv i området Meløy/Gildeskål hvor det også er dokumentert betydelige tap av husdyr.