Mellom 1993 og 2013 døde 52 flygeledere eller pensjonerte flygeledere. Den gjennomsnittlige dødsalderen var 68 år. Av 308 yrkesaktive flygeledere i 1993, var 41 døde 20 år senere. De levde i gjennomsnitt i 65,1 år.

Det kommer fram i en uformell undersøkelse som Norsk flygelederforenings (NFF) tidligere leder Rolf Skrede har gjort. Funnene er gjengitt i foreningens magasin Flygelederen.

Påfallende mange dør tidlig

- Dette var verre enn jeg fryktet. Jeg har lenge tenkt at det er påfallende mange som dør tidlig, men at det var så ille hadde jeg ikke trodd. Senvirkninger av slitasje og overtidsbruk er baksiden av medaljen, sier Skrede til magasinet.

Selv har han blitt 69 år, og har allerede overlevd gjennomsnittet av dem som døde med ett år.

- Det er forskjell på dødsalder og levealder. Flere flygeledere blir jo gamle, men det er bemerkelsesverdig få som blir noe stort eldre enn 75 år. Det er grunn for flere til å stille spørsmål ved hvorfor flygeledere og tidligere flygeledere dør så unge, sier han.

Forsker

Nå har foreningen engasjert Helge Brunborg, forsker ved Statistisk sentralbyrå, til å foreta en nærmere analyse av funnene.

- Nå er det på tide å finne ut hvilke konsekvenser skiftarbeid og høy belastning har for flygeledernes liv og helse, og hva denne statistikken over døde flygeledere egentlig betyr, sier Robert Gjønnes leder i NFF.

Granske

Ett av punktene i livsfaseprosjektet til Avinor og Norsk flygelederforening er at dødsalderen til operative flygeledere og, om mulig, dødsårsak skal undersøkes - helt tilbake til 1973.

- Vi ser fram til å jobbe sammen med Avinor Flysikring i dette prosjektet, sier Gjønnes.