Denne tunnelen på E6 får ikke nødnett

Mange tunneler i Nord-Norge får ikke nødnett - på grunn av manglende trafikk. Kvænflogtunnelen mellom Fauske og Rognan er en av tunnelen som ikke oppfyller kravene.

Mange tunneler i Nord-Norge får ikke nødnett - på grunn av manglende trafikk. Kvænflogtunnelen mellom Fauske og Rognan er en av tunnelen som ikke oppfyller kravene. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sjekk hvilke tunneler i Nordland som har for lite trafikk til å få nødnett.

DEL

214 av i alt 498 riksveistunneler har for liten trafikk til å få nødnett. Det er stort sett tunneler på Vestlandet og i Nord-Norge som rammes.

Kravene til lengde og trafikk gjennom tunnelene ble satt av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i 2004, skriver Nationen.

Der heter det at tunnelene må være lengre enn 500 meter og at minst 5.000 kjøretøy må passere gjennom dem i døgnet.

Kravet til trafikktetthet ble senere senket til 4.000 kjøretøy per døgn.

Likevel oppfyller ikke 214 tunneler kravene til å få installert nødnett, ifølge en oversikt Statens vegvesen har gjort.

Av disse er 43 tunneler mellom 500 og 1.000 meter.

Tunneler i Nordland lengre enn 1000 meter:

Får nødnett:

E6 Korgfjell

E6 Kobbskaret

E12 Umskardtunnelen

E6 Kalvik

E6 Middagsfjellet

Rv 80 Røviktunnelen

E10 Fjøsdalen tunnel

E10 Raftsundtunnelen

E6 Aspfjord

E10 Ingelsfjordtunnelen

Får ikke nødnett:

Rv 827 Brattli

Rv 827 Stetind

Rv 85 Sigerfjord

E10 Myrland

E10 Nappstraumen

E6 Kvænflåget

Rv 827 Efjord

E6 Berrfloget

E6 Rauhammaren

E6 Saksenvik

E10 Seljeli

Tunneler 500 - 1000 meter:

Får nødnett:

E6 Illhølia

Får ikke nødnett:

Rv 827 Nipvik

E6 Finneidfjord

E6 Kobbhammaren

E6 Daumannvik

E6 Tennflåget

Rv 827 Kjøpsvik

E6 Kannfloget

E10 Rørvikskaret

E6 Løkthaugen

E6 Tømmernes

E6 Forså

E6 Nesset

Rv 827 Tømmerås

E6 Leirvik

E6 Glefloget

Ingen tunneler kortere enn 500 meter får nødnett.

To tredeler av tunnelene ligger på Vestlandet, og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) i Hordaland er kritisk til kravene - særlig at trafikkmengden har mer å si enn tunnellengden.

- Folk i distriktene må ha krav på den samme tryggheten når de kjører gjennom tunnelen som folk i sentrale strøk. Vi kan ikke ha én mulighet til å få hjelp i distriktet og en annen for folk som bor nærmere byen. For meg er det helt uakseptabelt at forskjellene er så store, sier han.

(ANB-NTB)

Artikkeltags