Bankgata idrettshall bygges i tre. En milepæl i bransjen mener entreprenør og konsepteier.

- Det viktigste med dette prosjektet ha vært at trekonstruksjonen var konkurransedyktig på pris. Det er en nyhet at tre er billigere enn tradisjonelle stålbygg med sandwichkonstruksjon, sier Joakim Dørum i Green Adviser AS.

Trønderfirmaet har spesialisert seg utelukkende på store trehus med konseptet Green Building System. Idrettshallen i Bodø er 2.500 kvadratmeter. Det totale arealet er på 3.500 kvadratmeter.

Lang transport

Limtredragerne på 27 meter kom denne uken som spesialtransport landeveien fra Sverige.

- Det største prosjektet noensinne. Vi lærer hver dag, sier Dørum som i Bodø har Bygg & Vedlikehold Bodø AS som partnerbedrift i Nord-Norge.

Bodøfirmaet bygde i fjor Coop Extra butikken på Støver i samme type trekonstruksjon og det er Bygg & Vedlikehold Bodø som har oppdraget med idrettshallen. En jobb til 53 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.

Muligheter

Byggherre er Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Hallene skal brukes av elever ved Bodø videregående skole og Bankgata skole.

Prosjektleder Glenn Molid i Bygg & Vedlikehold sier at konstruksjonen gjør det mulig for også mindre byggefirmaer å delta i anbudskonkurransen om større bygg.

Limtredragerne kan leveres fra svensk treindustri, mens tak og veggelementer prefabrikkeres lokalt. Til det trengs det ikke mer enn fire til åtte mann forklarer han.

Idrettshallene er for øvrig fire ganger større enn butikkprosjektet.

100 meter

Grensen for hvor stort det er mulig å bygge i tre er ikke nådd ennå. Limtredragerne på 27 meter er trolig blant de lengste som er benyttet i Nord-Norge, men det er langt igjen til Vikingskipet på Hamar.

Der ligger det dragere på 100 meter, men prestisjeprosjektet som sto ferdig til OL i 1994, ga ikke det forventet løftet for bruk av lange trekonstruksjoner.

- Det var et blaff i forbindelse med OL, men trenden nå er at det stadig bygges mer i tre, sier Dørum.

Og det går med mye treverk på Bankgata. En eneste drager består av like mye treverk som det ville gått med for å bygge tre eneboliger!