Denne ferga vil kun gå om sommeren

Fergesambandet Skutvik-Svolvær vil kun gå om sommeren.

Fergesambandet Skutvik-Svolvær vil kun gå om sommeren. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

- Det var det beste vi kunne oppnå.

DEL

Fergeforbindelsen Skutvik-Svolvær blir et rent sommersamband fra 2015.

Ordfører Rolf Steffensen i Hamarøy sier til an.no at han er både fornøyd og misfornøyd med fylkesrådets konklusjon.

Det var på et møte torsdag med blant annet samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo at Hamarøy kommune gjort kjent med fylkesrådets planer for ferga.

De skal behandles på fylkestinget i Narvik i april.

Innstillingen går ut på at fergeforbindelsen mellom Skutvik, Skrova og Svolvær fra 2015 opphører å være et helårs samband.

Tre turer

I stedet videreføres fergesambandet som et tre måneders sommersamband, det vil si i månedene juni, juli og august. Det legges opp til en økning fra to til tre daglige turer over Vestfjorden og med en ferge på 50 personbilenheter. Dagens ferge, «Røst» har plass til 42 personbilenheter.

Utenom sommersesongen vil kun Svolvær-Skrova trafikkeres med en ekstra rundtur per dag.

Det nye opplegget for sambandet vil bli lagt ut på anbud på linje med andre fylkeskommunale fergesamband, men blir iverksatt med virkning allerede for inneværende sommersesong, da med eksisterende fergemateriell.

Krevende

Ordføreren i Hamarøy sier at ingen enkeltsak de siste årene har vært mer krevende og belastende i forholdet mellom Hamarøy kommune og fylkeskommunen enn denne.

– Jeg er glad for at den nå får en avslutning, og forhåpentligvis en avslutning som ikke bare jeg, men Hamarøys befolkning, næringslivet og kommunen som sådan kan leve med, sier Steffensen.

Han er glad for at fylkesrådet har lyttet til de mange innspillene som er kommet fra reiselivsnæringen på begge sider av fjorden.

Avgjørende

– Økt kapasitet og frekvens er det vi har kjempet for. Det samme gjelder forutsigbarheten som en anbudsperiode på åtte-ti år vil gi. Langsiktigheten og forutsigbarheten vil være helt avgjørende for at reiselivsnæringen og særlig turoperatørene igjen kan få tillit til sambandet. Markedsføringen blir nå kjempeviktig, både den som fylkeskommunen selv vil stå for, men også den som næringen må ta ansvar for.

Utviklingen av ferga som en kulturferge vil også få stor betydning om vi klarer å få det til på en god måte. Selv om ikke Hamsunsenteret blir nevnt spesielt i begrunnelsen vet jeg at fylkesrådet har vært opptatt av at Hamsunsenteret også i framtiden skal ha gode vilkår for å kunne utvikle seg, også som reiselivsbedrift opp mot Lofoten som stor nabodestinasjon.

– Det jeg er misfornøyd med er selvsagt at sambandet ikke lenger blir helårlig. Etter å ha rådført meg med blant annet min ordførerkollega i Vågan tenker jeg at dette var det beste vi kunne oppnå i denne omgang. Særlig med tanke på de økonomiske utfordringene som også fylkeskommunen står overfor, sier ordføreren i Hamarøy.

Styrkes

I sin begrunnelse for å videreføre sambandet, det vil si ikke legge det ned, peker fylkesrådet spesielt på utviklingen i reiselivsnæringen i Hamarøy og Lofoten.

Det vises til at det er lagt ned betydelige ressurser både fra det offentlige og fra næringen for å utvikle gode reiselivsprodukt. Hovedbegrunnelsen er å styrke reiselivet som næring.

Ved å øke kapasitet og frekvens i sommermånedene, og det at det legges ut på anbud, får sambandet en langsiktighet og en forutsigbarhet som det i dag mangler. Sambandet styrkes dermed også i nasjonal og internasjonal markedsføringssammenheng.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken