Gå til sidens hovedinnhold

Denne blir det ingenting av

Artikkelen er over 7 år gammel

- Nå ble jeg faktisk tatt litt på senga.

Den planlagte idrettshallen på Mørkved blir foreløpig lagt på is.

Flerbrukshallen var estimert til å koste omlag 210 millioner kroner.

Nå har politikerne i Bodø satt foten ned - av økonomiske årsaker.

- Fantastisk godt prosjekt

Det som på forhånd var ventet å bli en «utsettelsessak» i formannskapsmøtet onsdag, ble i stedet en heftig diskusjon, etter at Høyres Grete Fjærvoll på vegne av posisjonen fremmet et alternativt forslag til vedtak om den planlagte storhallen på Mørkved.

Av sakspapirene gikk det fram at Universitetet i Nordland har sagt seg villig til blant annet å bære en betydelig del av videre utredningskostnader for prosjektet.

«Bodø kommunes medvirkning avklares når det foreligger nærmere opplysninger om finansierings- og driftsforutsetningene i prosjektet. Det igangsettes en egen utredning sammen med UIN, som legges frem som egen sak i løpet av første halvår 2014» het det i administrasjonens forslag til vedtak.

- Det er ingen tvil om at fleridrettshallen er et fantastisk godt prosjekt, som ville ha bidratt til at mange av byens idrettslag ville ha fått dekket sine behov, innledet Fjærvoll i formannskapssalen.

- Tatt på senga

Hun fortsatte med å forklare at posisjonen etter å ha gått en grundig runde, likevel ønsker å sette en strek for prosjektet.

- Nå ble jeg faktisk tatt litt på senga. Min umiddelbare reaksjon er at jeg er utrolig skuffet, sa Arbeiderpartiets Morten Melå.

- Å realisere et sånt prosjekt tar lang tid, og det sier seg selv at det blir utrolig urealistisk uten at kommunen involverer seg. Jeg synes vi er kommet i en så god prosess, med Universitetet spesielt. Det kunne ha betydd så utrolig mye for Bodø-regionen, både når det gjelder idrett for barn og unge, men også som et bidrag til å markedsføre fylkeshovedstaden. Jeg synes det er synd, konstaterte Ap-representanten.

- Det Melå sier er helt berettiget med hensyn til at fleridrettshallen kunne vært et fyrtårn for Bodø. Det å sitte i politikken innebærer at man tar ansvar. Vi har i dag diskutert både skole på Tverlandet og flere institusjoner som vi med dagens økonomiske situasjon er langt unna. Da har vi måttet gjort et tøft og upopulært grep, svarte Fjærvoll.

Forslaget som ble vedtatt mot tre stemmer fra Arbeiderpartiet videresendes til bystyrebehandling. Det lyder som følger:

«Da det ikke foreligger bindende avtaler med nødvendige samarbeidspartnere, jobbes det ikke videre med prosjektet i kommunal regi. Forprosjektet gjøres tilgjengelig for eventuelle andre aktører.»

Kommentarer til denne saken