- En nedleggelse av traumetilbudet i Bodø vil være en krise for psykiatrien i Nord-Norge, sier psykologspesialist Arne Blindheim, ved senter for krisepsykologi i Bergen til an.no.

- Det blir sagt at Distriktspsykiatriske sentre (DPS) har kompetansen som skal til for å ta over for traumetilbudet i Bodø, men det stemmer ikke. De skal ha kompetansen, men i praksis så har de ikke det, sier han.

Spesialkompetanse

Blindheim mener at en nedleggelse av traumetilbudet i Bodø vil føre til at kompetansen forsvinner.

– Jeg har arbeidet med dette feltet i nesten 15 år, og har arbeidet nært med svært mange fagfolk i psykisk helsevern, gjennom veiledninger og fagutvikling. Jeg vet at kompetansen er svært ujevn. Dette er kompetanse helsearbeiderne i svært liten grad lærer i grunnutdannelsen sin. Det er spesialkompetanse man tilegner seg etter år med spesialisering og erfaring. Derfor er det noen som har tatt etterutdanning og har tillært seg god kompetanse. Noen kan litt, mens mange har ikke denne kompetansen i det hele tatt. Det er nok flere DPS der denne kompetansen er omtrent helt fraværende.

- I praksis blir det få av disse pasientene som da vil få et godt tilbud. Konsekvensene er ofte et liv med stadige innleggelser, utprøving av en mengde psykofarmaka og andre behandlinger. Ofte uten særlig effekt, sier han.

Monika Sørensen fra Kvæfjord utenfor Harstad, har vært innlagt hos traumeenheten ved Nordlandssykehuset. Hun er helt enig i at kompetansen ved traumeenheten er unik.

- Kunnskapen på traumeenheten er helt enorm. Jeg deler livet mitt i to. Livet før traumeenheten og livet etter, sier hun og fortsetter.

- De er helt eksepsjonelt flinke. Jeg fant meg selv etter å ha vært der. Det handler om å bli sett, forsetter hun og tror at hun ikke kunne vært en så god mamma som hun er i dag, uten traumeenheten ved Nordlandssykehuset.

Monika har også vært innom flere ulike DPS’er i fylket.

- Der får man ikke mye mer enn kost og losji. Læringsspiralen min har gått nedover etter å ha vært innom flere av disse senterne. Det samme kan jeg ikke si om traumeenheten i Bodø.

Samspill

Arne Blindheim mener at det er et behov for DPS’ene også.

- Det er et samspill her. Det blir helt feil når traumeavdelingen blir satt opp mot DPS’ene. En trenger begge deler. Men det er urealistisk å tro at alle DPS’ene kan opparbeide seg samme kompetanse som en spesialenhet. De skal kunne mye forskjellig. Det er fagpersoner med ulike interesser, og det er også en stor grad av utskifting, ved at folk skifter arbeidssted.

Psykologspesialisten mener at man må se på det økonomiske aspektet i det hele.

- Traumetilbudet ved Nordlandssykehuset er en liten utgiftspost i den store helheten. Uten dette tilbudet vil brukerne, i langt større grad, havne i en ond spiral, der de kanskje aldri klarer å komme tilbake i arbeidslivet og forblir uføre. Det er ikke god samfunnsøkonomi, sier han.

Monika Sørensen tror på lik linje med Blindheim at en nedleggelse vil være en krise i Nord-Norsk psykiatri.

- Jeg frykter at liv vil gå tapt hvis nedleggelsen av traumeenheten går som planlagt, avslutter hun.

- Flytter tilbudet

- Vi avvikler ikke et tilbud til traumepasienter. Vi avvikler en enhet, og flytter tilbudet til Salten DPS, sier administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

Til tross for debatten om nedleggelse av traumeenheten ved sykehuset, fastholder han at vedtaket er faglig begrunnet.

- Vi har ingen nasjonale eller regionale funksjoner i dette. Nordlandssykehuset er også det siste helseforetaket i landet som gjør denne endringen som kommer som følge av nasjonale føringer, sier Strand.

Det er rundt 30 pasienter som hvert år har fått behandling ved traumeenheten i Nordlandssykehuset.

- 10 av disse er Nordlandssykehusets pasienter. De aller fleste av Nordlandssykehusets pasienter med traumelidelser får i dag sitt tilbud ved Salten Distriktspsykiatriske Senter, sier Strand.

- Derfor har Salten-regionen svært få pasienter ved enheten. Hele vår pasientgruppe skal i framtiden få sin behandling ved Salten DPS. Her er også døgnplasser som kan benyttes vi har ambulante akutteam og vil fra årsskiftet ha utvidet åpningstid på ettermiddag, kveld og i helger samt beredskap på natt i form av vakthavende lege, sier Strand.

De andre 20 pasientene hører til Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset.

Neste uke skal traumesaken behandles som en orienteringssak i styret i Helse Nord.

- Vi har foreløpig ikke fått noen kontraordre, og jeg forventer ikke å få det. sier Strand.