Gå til sidens hovedinnhold

De kartlegger hele havbunnen i Saltstraumen

Artikkelen er over 7 år gammel

Siden forrige torsdag og fram til og med torsdag denne uken har et forskerteam fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) vært ute i båten «Seisma» i Saltstraumen.

Nye kart

I et såkalt offentlig-offentlig samarbeid mellom NGU og Fylkesmannen i Nordland skal hele havbunnen i Saltstraumen nå kartlegges.

– Prosjektet skal være ferdigstilt i november 2015, sier prosjektleder Liv Plassen i NGU som sammen med forsker og skipper på «Seisma» Oddvar Longva og teknisk ingeniør John Anders Dahl har hatt 12 timers arbeidsdager i Saltstraumen og Bodø de siste dagene.

Når prosjektet er ferdigstilt er et nytt og tredimensjonalt dybdekart, et sedimentkart og et naturtypekart over havbunnen i Saltstraumen klart.

Marint verneområde

Dette arbeidet skjer i forlengelsen av at Saltstraumen i fjor ble vedtatt som ett av landets tre første marine verneområder.

– Resultatet av prosjektet skal blant annet brukes til videre biologisk analyse, forteller Charlotte Lassen som sammen med Sveinung Bertnes Råheim og Torgeir Fahle representerer Fylkesmannen i Nordland i dette prosjektet.

– Disse kartene vil gi svar på det man trenger å vite om havbunnen i dette området. Det vil være en viktig forutsetning for den videre forvaltningen av det marine verneområde. Dette er av stor verdi og man får en betydelig bedre kunnskap om havbunnen i Saltstraumen, sier Sveinung Bertnes Råheim.

Havdypet

I dette kartleggingsarbeidet benytter forskerne seg av tidligere tilgjengelige kart, samt bilder og videomateriale fra havbunnen i Saltstraumen. Men mye av området og har aldri tidligere vært kartlagt. I arbeidet brukes ekkolodd og sediment-ekkolodd, samt at det filmes og tas prøver av havbunnen.

– Vi har filmet helt nede på 227 meters dyp, forteller John Anders Dahl.

– Dette er et av de første store prosjektene som går så dypt og kartlegger i så fin skala, forklarer prosjektleder Liv Plassen .

Saltstraumen regnes som den sterkeste tidevannsstrømmen i verden.

Miljøverndepartementet har begrunnet vernet med at den sterke tidevannsstrømmen er viktig for plante- og dyrelivet i området, som blant annet sjøanemoner, skjell, svamp og koraller.

Vern av området skal sikre at det ikke gjøres inngrep her som skader naturverdiene, men selv om områdene er vernet, skal det ikke være til hinder for at aktiviteter som båtliv, friluftsliv og fiske kan fortsette.

LES OGSÅ: Saltstraumen vedtatt som marint verneområde

Kommentarer til denne saken