De går til opprør mot dramatisk kutt i tilbudet

- Vi krever ikke mye, bare å få beholde dagens hurtigbåttilbud, er beskjeden fra Hurtigbåtaksjonen.

- Vi krever ikke mye, bare å få beholde dagens hurtigbåttilbud, er beskjeden fra Hurtigbåtaksjonen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Nok er nok!

DEL

Det er nå startet et hurtigbåtopprør langs Nordlands-kysten. Initiativet kommer fra Steigen etter et møte mellom grendelagene og næringslivet i kommunen tirsdag.

– Nok er nok, er beskjeden til fylkespolitikerne etter at forslaget om å legge ned flere hurtigbåtruter og å stoppe godstransporten med Nordlandsekspressen fra 1. januar 2015, ble lagt fram.

Støtter

– Vi har laget et opprop som vi nå skal samle støtte til blant så mange kystkommuner i Nordland som mulig. Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra Helgeland. Vi har også laget en side på Facebook med navnet “Hurtigbåtaksjonen: Nok er nok!” hvor vi håper å få god tilslutning, opplyser ordføreren i Steigen, Asle Schrøder, til Avisa Nordland.

Hurtigbåtaksjonen krever at fylkestinget utsetter å fatte vedtak om reduksjoner i hurtigbåttilbudet og at det må bli foretatt en bred analyse og konsekvensutredning av transporttilbudet på Nordlandskysten. Kystkommunene må være representert i styringsgruppen.

– Dette må gjøres av et uavhengig utredningsmiljø. Det kan ikke tas beslutninger i en sak som berører selve livsnerven på kysten før dette kan gjøres på et forsvarlig kunnskapsgrunnlag, mener Hurtigbåtaksjonen

Truet

Den aksepterer ikke at det foreslås kutt i hurtigbåttilbudet langs Nordlandskysten, med fjerning av hele rutetilbud og at Nordlandsekspressen skal slutte å frakte gods.

– Godstransporten, det være seg fisk eller annet stykkgods, er av helt vital betydning for både store og små bedrifter langs kysten. Det blir store kostnader med alternativ transport for mange bedrifter. Så store at deres eksistens i mange tilfeller, er direkte truet.

I oppropet vises det også til at Nordlandskysten er en av Norges mest verdiskapende regioner. Denne utviklingen vil forsterke seg ytterligere i årene som kommer.

– Med dette som bakgrunn er det helt uakseptabelt og uforståelig at Nordland fylkeskommune nå foreslår å redusere helt nødvendig infrastruktur til kystkommunene. Dette aksepterer vi rett og slett ikke. Vi krever ikke mer, vi krever ikke nye tilbud; vi krever bare å få beholde det vi har, heter det i oppropet.

Limet

Det argumenteres også med at samferdsel er limet og pulsårene som gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i veldig mange kommuner langs Nordlandskysten.

– Det investeres og det satses stort langs kysten for tiden, ikke minst i marine næringer. Bare i Steigen skal det til neste år investeres for en milliard kroner. Det som gjør disse investeringene mulig er at vi har et stabilt og ikke minst forutsigbart infrastrukturtilbud, mener ordfører Asle Schrøder.

Artikkeltags