Constantin, Claudio og Mariana ønsker å jobbe, men opplever å være fanget mellom manko på dag-til-dag-jobber og strenge språkkrav i det ordinære arbeidslivet.

AN møter de tre rumenerne på Møteplassen, Kirkens Bymisjon tilbud til Bodøs vanskeligstilte.

Den tidligere kjøpesentersjefen Claudio Marosan (22) har vært på jobbjakt i Bodø i flere måneder, Constantin Bunea (26) og Mariana Lacatus (28) i noen uker.

De kom til Norge i håp om å få brukt sin kunnskap og arbeidskapasitet til noe allmennyttig, men foreløpig er den eneste inntektsmuligheten salg av gatemagasinet Folk er Folk.

Vil jobbe

– Det er uvant å ikke ha noe fast å gå til, innrømmer Constantin.

– Jeg vil jo så gjerne jobbe, legger han til.

Arbeidsledigheten i hjemlandet er imidlertid så massiv at selv salg av gatemagasiner i Bodø er mer innbringende.

– Det koster mer å leie et rom enn vi tre klarer å tjene til sammen på en måned, forteller Claudio.

Sover på toaletter

I Bodø fungerer benker under åpen himmel eller offentlige toaletter som husly.

– Vi foretrekker toalettene, for der kan vi vaske oss hver dag, forteller Mariana.

Trioen er svært opptatt av hygiene. De tar sterkt avstand fra sine landsmenn i de større byene som forsøpler og bedriver kriminalitet.

– Det er derfor vi er her i Bodø og ikke i Oslo eller Bergen. Her opplever vi at hvis vi oppfører oss ordentlig, blir vi behandlet ordentlig tilbake, sier de.

Distriktene

En vanlig dag starter med å rydde opp etter seg der de har tilbrakt natten, for deretter å starte dagens arbeid med å tjene noen slanter.

Går salget i Bodø trått, søker de seg ut til distriktene.

Constantin bruker mye tid på å lære seg om utkant-Bodø på bibliotekets datamaskiner.

– Jeg pleier å lese meg opp på de mindre stedene før jeg eventuelt setter meg på en buss dit. Det er viktig at de har et visst antall innbyggere, for eksempel, forteller han.

Kapasitetsproblem

På Kirkens Bymisjon i Bodø, slites de mellom ønsket om å hjelpe arbeidsinnvandrerne og en allerede sprengt kapasitet på de eksisterende dag-jobb-tilbudene.

– Vi har måttet spørre oss selv om det er riktig å tilby nye grupper arbeid, når det allerede er manko på jobber, sier Ola Smeplass, virksomhetsleder for gatenært arbeid.

Han har ansvaret for finansiering og koordinering av Jobb1; bymisjonens dag-til-dag-tilbud til personer som av ulike årsaker ikke fungerer i det ordinære arbeidslivet.

– Det møter allerede opp flere personer enn det finnes jobber til. Men det er ingen god følelse å måtte avvise noen, legger han til.

Språkbarrierer

Bymisjonen henviser arbeidsinnvandrere til Nav, men innrømmer at det i de aller fleste tilfeller er fånyttes.

– Språket er en tilbakevendende barriere. De aller fleste arbeidsgivere krever et minimum av norskkunnskaper når de ansetter. Mange av dem som kommer i dag kan knapt engelsk, sier Egil Arnsby, daglig leder i Kirkens Bymisjon.

Smeplass og Arnsby tror imidlertid at man med forholdsvis enkle grep kunne avhjulpet situasjonen man i dag befinner seg i.

– Dersom vi hadde hatt et kommunalt og kostnadsfritt tilbud i grunnleggende norsk, tilgang til dusj og toalett, samt en person som kunne gitt enkel juridisk hjelp, tror vi at mange av problemene vi ser i denne gruppen kunne vært løst, sier de.

Constantin, Claudio og Mariana er ikke i tvil:

– Hadde noen villet lære oss norsk, hadde vi grepet sjansen med begge hender, hevder de bestemt.