Norsk radio digitaliseres og i 2017 går landet gjennom et radioskifte fra analog til digital radio. Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting fri for skurr.

Ifølge en pressemelding fra Digitalradio Norge er DAB den mest brukte lytterplattformen i Nordland. 42 prosent av lyttertimene skjer på DAB, mens FM-lyttingen utgjør 38 prosent.

77 prosent DAB i Nordland

I Nordland nærmer det seg avvikling av nasjonale FM- sendinger. Nye tall viser at 71 prosent av alle norske husstander har en eller flere DAB-radioer, i Nordland er det DAB i 77 prosent av alle husstander.

- Den moderne radioen har gitt gjenklang hos lytterne fordi det innebærer flere kanaler. Alle får flere kanaler med DAB-radio. I et fylke som Nordland er det mange små steder som opplever en svært stor kanalvekst. Lyd uten skurr er også noe som appellerer til mange, forklarer Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge i pressemeldingen.

Selskapet representerer kringkasterne NRK, P4-Gruppen og Bauer Media.

Lavere lytting i bil

Digitalradioundersøkelsen fra TNS Gallup kartlegger også når nordlendingene planlegger å gjøre oppgradering i bil. 60 prosent oppgir at de vil vente til slukking. 32 prosent har allerede DAB i bilen.

- Bruken av DAB som plattform har økt kraftig etter at sendernettene fikk full dekning, og bruksmønsteret som gjenspeiles i dag har vært tydelig siden 2012 da man begynte den digitale målingen. Nordmenn liker å høre radio på gamlemåten, noe som kan forklare den store DAB-oppslutningen. DAB viderefører fordelene fra tradisjonell kringkasting, men tilbyr samtidig flere kanaler, sier Torvmark.

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.