Det var sist mandag AN avdekket at Terminalkai Sør, med Bodø kommune som byggherre, har bygget kaia seks meter bredere enn tillatt. I går tok kommunen affære.

– Vi har nå innført byggestopp på de seks metrene nærmest NRK-bygget på det omstridte området. All aktivitet, med unntak av eventuelt sikringsarbeid opphører, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Ut på høring

Nå skal saken på høring før det blir et ekstraordinært møte i komiteen for plan-, næring- og miljø (PNM) den 23. august, hvor kommunen skal ta stilling til veien videre.

– Da vil vi ta stilling til høringen, og hva dette måtte innebære for den videre byggeprosessen, sier Jensen.

– Hva slags alternativer innebærer dette?

– Vi vil da gjøre en vurdering der alternativene er å fortsette arbeidet, eller å flytte kaia seks meter. Vi må også se på hva dette vil koste i tid og penger, sier rådmannen som lover nye vurderinger rundt hele prosessen.

– Nå skal vi først få inn alle merknader fra naboer, før politikerne gjennom PNM-komiteen skal ta den endelige avgjørelsen.– Noe har sviktet. Det har kommet mange reaksjoner etter at AN skrev om saken, og rådmannen innrømmer at den er alt annet enn heldig for kommunen.

– Dette er selvsagt ingen god sak for oss.

– Er den pinlig for dere?

– Jeg vil ikke si pinlig, men det er klart en sak som denne ikke er positiv med tanke på kommunens omdømme. Dette gjelder også et område det har vært en del støy rundt tidligere. Da blir en sak som denne ekstra uheldig, sier Jensen som til tross for den ulovlig bygde kaia, mener kommunen har gode rutiner i byggesaker.

– Det mener jeg vi har, men i denne saken er det tydelig at noe har sviktet underveis, sier Jensen.

Opptre ryddig

Leder i PNM-komiteen, Knut Hernes (Frp), kjente ikke til at kaisaken før sist fredag.

– Nå har jeg jobbet tett opp mot rådmannen for å finne en løsning. Dette handler om mer enn kaikanten, det handler om omdømmet til Bodø kommune. Vi skal oppfattes som ryddig også når vi selv er byggherre, sier Hernes.

– Bør kaia flyttes?

– Det er helt åpent hva vi lander på, om det blir å flytte tilbake eller å gjøre en reguleringsendring. Med byggestopp for denne delen av kaia, kjøper vi oss tid til å ta en vurdering.

Feil kan skje

– Kan kommunens omdømme reddes uten at kaia flyttes tilbake?

– Feil kan skje over alt, også når kommunen er byggherre. Det viktige er hvordan man opptrer når det er gjort en feil. Vi må vurdere ulempene og se hva vi kommer fram til. Det som er viktig for omrømmet, er at vi er ryddige i saksbehandlingen.