Kopien av stavkirka blir den nordligste i Norge.

– Jeg har gruet meg til hva folk vil si om dette prosjektet, men jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Sognepresten har allerede vært her to ganger.

Stensland oppfyller en drøm han har båret på siden han målte opp stavkirka på Gol med tommestokken, tok et overblikk og noen fotografier.

Solid "auemål". Bare med et snekkererfarent " auemål", noen notater om høyder og bredder og helt uten tegninger, ryddet han kirketomt et steinkast unna boligen på Savjord i mai.

Der har snekker Stensland vært i aktivitet fra morgen til kveld i hele sommer.

Han har ikke markedsført seg på noen måte. Selv de mest kulturinteresserte i Beiarn visste ingenting før kirken reiste seg i furuskogen og det begynte å lukte friskt av terpentin og tjære.

– Stavkirker er enestående og vakre byggverk som det ikke finnes maken til. Jeg må beundre gammelkaran som klarte å bygge slikt på 1200-tallet med de hjelpemidler som de da hadde.

Imponert. Da Stensland besøkte stavkirka i Gol, som forresten er en kopi fordi originalen står på Bygdøy i Oslo, ble han bare stående og måpe, så imponert ble han.

– Ettersom det ikke finnes noen slike kirker nord for Trondheim, så tenkte jeg at det kunne være artig å bygge noe slikt. Det kan jo hende at det kan bli en liten attraksjon for Beiarn å ha Norges nordligste stavkirke, sier Magnus Stensland beskjedent.

Selv om han neppe blir ferdig i september slik han har opplyst til dem som har spurt, så har han ikke tatt seg vann over hodet.

– Jeg har ikke satt noen tidsfrist for åpningen og heller ikke tenkt på hvordan det skal foregå. Men jeg tviler jo på at presten kommer og skvetter vievann på denne modellen, selv om han virker veldig interessert!

Gratis attraksjon. – Du vet det blir jo mye arbeid for en pensjonist, legger han til. Jeg brøt tømmer ut av skogen min og fraktet til saga på Molid.

– Så det har vært mye styr før jeg støpte sålen i vår. Noen tusenlapper har jeg brukt på betong og armering. Resten er bare egeninnsats og materialer fra egen skog. I hele vinter satt jeg og tjærebeiset 4200 stykker takspon som skal tekke kirketaket. Til det gikk det med 1500 meter bord. Antakelig trengs det mer.

Han har fått loving på gratis kranbilhjelp når det øverste tårnet, selveste krona på verket, skal settes på toppen. At det skal koste noe å besøke stavkirka i Beiarn når den står ferdig, kan ikke Magnus tenke seg.

– Nei, det blir aldeles helt gratis!

Stensland legger til at det skulle ha vært en opplevelse å besøke originalversjonen av Gol stavkirke på Bygdøy.

– Ja, det hadde vært noe, men noe slikt har det jo aldri blitt tid til, sier kirkebyggeren.