Byen tåler tre sentrum

Sentrum og Plassmyra med City Nord er ikke alene om å ha betydning for handelsbyen Bodø. Hunstad/Mørkved-området kan få etableringer av mer varehandel de neste årene uten at sentrum nødvendigvis blir skadelidende.  I dag skjer 40 prosent av all handel i Bodø i de fire kjøpesentrene i byen. Her fra Glasshuset der kjøpesenteret  Koch er den sentrale aktøren.

Sentrum og Plassmyra med City Nord er ikke alene om å ha betydning for handelsbyen Bodø. Hunstad/Mørkved-området kan få etableringer av mer varehandel de neste årene uten at sentrum nødvendigvis blir skadelidende. I dag skjer 40 prosent av all handel i Bodø i de fire kjøpesentrene i byen. Her fra Glasshuset der kjøpesenteret Koch er den sentrale aktøren. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Kampen om kundene mellom sentrum og Plassmyra, kan suppleres med ett nytt tredje handelssentrum på Hunstad/Mørkved.

Men det må skje gradvis og i takt med befolkningsutviklingen fram mot 2030.

Hvis ikke vil handelen i sentrum av Bodø bli skadelidende. Det er en av konklusjonene i den ferske handelsanalysen Bodø kommune har fått utført av konsulentene i bergensfirmaet Opus.

Viktig rapport

Analysen ble lagt fram i går og hadde som oppgave å vurdere hva som vil skje med handelen i sentrum hvis Hunstad/Mørkved utvikles ytterligere som bydelssentrum.

Konklusjonen sammenfaller med at Bohus i går fikk ja fra fylkeskommunen til å bygge sitt varehus på Hunstad.

Byplansjef Annelise Bolland oppsummerte rapporten med at dette er en type analyse man ikke har hatt tilgang til tidligere. Og at det tidligere har vært for mye synsing når man skulle vedta hvor handelen i Bodø skulle få utvikle seg.

Nok kjøpesenter?

Tallmaterialet Opus har sydd sammen viser også at de fire kjøpesentrene i Bodø (Koch, Hunstadsenteret, City Nord og Trekanten) har 40 prosent av varehandelen i byen.

Legger man til kvadratmeterne med planlagte utbygginger av kjøpesentre, kan det de neste 17 årene ikke bygges flere kjøpesentre uten det vil ta kunder fra det store mangfoldet av andre butikker.

City Nord

I Bodø har diskusjonen om varehandelen i hovedsak dreid seg om utviklingen på Plassmyra kveler sentrum. I Bodø Næringsforums lokaler satt aktører fra begge leire. Bolland peker på at det kan se greit ut at det bygges mer areal på Plassmyra for såkalte plasskrevende varer.

Samtidig som handelsanalysen legges fram, får politikerne også planene for bygge trinn 3. på City nord til behandling. Plassmyra med City Nord er definert som avlastningssentrum relativt fritt for begrensninger. Det trenger ikke å forbli slik ifølge Bolland.

– Det må ikke være fritt fram. Vi finleser bestemmelser og kan legge føringer selv om vi ikke har gjort det før, sier Bolland.

Boliger skaper liv i sentrum

Den nye kunnskapen om handel er ikke helt uproblematisk å lage. Kari Olrich Sørebø fra Opus i Bergen viste til at verken tallmaterialet eller begreper er entydige.

For eksempel er ikke begrepet plasskrevende varer entydig. Aktørene tilpasser også innholdet etter at forretningsbyggene er oppført. Det man imidlertid vet er at parkering er en avgjørende faktor for hvor folk handler, poengterte hun. Etablering av kjøpesentrene utenfor sentrum har også stor betydning for sentrum i både byer og tettsteder påviste hun. Haugesund, Os, Larvik og Moss står på listen over steder der sentrum tømmes.

Den samme frykten rår på Lillehammer.

Byplansjef Annelise Bolland sier at rapporten fra Opus og forteller noe om forholdet mellom Plassmyra og Sentrum i Bodø. Grepene hun mener vil styrke sentrum er blant annet å åpne opp for mer boligbygging. Fasader på bygg må også åpnes slik at mangfoldet av forretninger blir eksponert.

Mye dreier seg om å skape mer aktivitet ved at folk bor og tiltrekkes av å bruke sentrum både på dagtid og kveldstid. Det er også i råd med ekspertenes råd for å unngå tomme sentrumsgater.

Artikkeltags