Brua tålte ikke sjøvann. Nå må det bygges ny for 100 millioner

Den laveste delen av Engeløybrua er utsatt for sjøvann og må rives om noen år til tross for at den har gjennomgått rehabilitering for noen år siden.

Den laveste delen av Engeløybrua er utsatt for sjøvann og må rives om noen år til tross for at den har gjennomgått rehabilitering for noen år siden. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Innen 10-15 år må lavbrua på Engeløybrua i Steigen rives. Det kan også bli aktuelt å skifte ut hovedbrua.

– Det er rustangrep og skader på armeringen som gjør at lavbrua må skiftes ut. Vi ser at bruas levetid nærmer seg slutten. Dette er en bru vi følger ekstra med fordi den har dårlig bæreevne på grunn av rustangrep. Innen 10–15 år må vi komme opp med en ny løsning, sier distriktsveisjef Kjell Skjerve i Statens vegvesen til Avisa Nordland.

Uvanlig

Engeløybrua sto ferdig på andre halvdel av 1970-tallet. Det er uvanlig at bruer må rives etter så kort tid på grunn av rust og redusert bæreevne.

– Forklaringen på rustangrepene i Steigen er at deler av lavbrua er bygd på prefabrikkerte bærebjelker. De ble produsert på stedet og det ble da brukt både sjøvann og til dels sjøsand. På den tiden var man ikke så bevisst på kvaliteten på sementen. Det ble heller ikke ført god nok kontroll på at overdekningen på armeringen hadde tilstrekkelig tykkelse, forklarer Skjerve.

Bedre

På 1990-tallet ble lavbrua rehabilitert, men likevel bærer det nå mot slutten for den.

– Høybrua har derimot klar seg relativt bra sammenlignet med andre bruer som ble bygd på samme tid, sier Skjerve. Han utelukker likevel ikke at også hovedbrua må skiftes ut.

– Det avhenger av om vi klarer å finne en løsning for den nye lavbrua som gjør at den kan kobles på dagens høybru, sier han.

– Hva vil det koste å skifte ut lavbrua?

– Det vet vi ikke før vi har bestemt oss for hvilken løsning som skal velges, men uansett snakker vi trolig om beløp på godt over 100 millioner kroner. Fram til brua er skiftet ut, følger vi ekstra godt med den, sier Skjerve. Krevende.

Det er Nordland fylkeskommune som må ta regningen for de kommende brukostnadene ettersom Engeløybrua er en del av fylkesveinettet.

– Engeløybrua føyer seg inn i rekken av det forfallet som vi ser på fylkesveinettet. Det er kostnadsberegnet til nesten åtte milliarder. Det er krevende å ha et så betydelig forfall både på veier, bruer, kaier og tunneler, innrømmer distriktsveisjefen.

Artikkeltags