Områdene har vært "hvite flekker" på kartet. Nå tas det grep