Brann- og politifolk ber folk respektere forbudet mot bruk av nødbluss og nødraketter på nyttårsaften. Det er både farlig og ulovlig, advarer de. 

– Både nødbluss og nødraketter gir fra seg så mye varme at de til og med kan brenne under vann, sier brannsjef Geir Thorsen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Langs kysten har det i mange år vært tradisjon å tenne opp nødbluss eller sende opp nødraketter ved overgangen til det nye året. Men nødbluss og nødraketter skal kun brukes i en nødssituasjon, minner politiet om.

Ved brudd på loven kan en straffes etter brann- og eksplosjonsvernloven og straffeloven med bøter eller fengselsstraff på inntil tre måneder.

– Skyter du opp nødbluss uten å være i nød risikerer du også å være med på å slå falsk alarm. Feil bruk kan utløse unødvendige aksjoner og det er et misbruk av et viktig redningsmiddel, sier politiinspektør i Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Brannvesenet ber i tillegg folk om å la vær å bruke kinesiske lanterner.

– Dette er et flygende bål som kan komme i 800 meters høyde og brenne i 20–40 minutter. Hvis en lanterne lander mens den ennå brenner kan den starte brann i både hus og vegetasjon, sier brannsjef Thorsen.