Vil bygge 20 nye leiligheter på Tverlandet

Illustrasjonsfoto: Fugleperspektiv at mulig utbygging.

Illustrasjonsfoto: Fugleperspektiv at mulig utbygging. Foto:

Planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, legger til rette for nye leiligheter i Mølnbakken. Leilighetene vil i utgangspunktet være øremerket eldre.

DEL

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av rundt 20 nye leiligheter, som vil bygges i nærheten av Bo- og servicesenteret. Planområdet er i dag ubebygd, og byggehøydene varierer mellom to og fire etasjer.

Nobl, som er tiltakshaver i prosjektet, ønsker å regulere planområdet til boligbebyggelse, med uteareal og fellesfunksjoner, blant annet på terreng og på takterrasse. Planområdet vil være på ca. 2000 kvadratmeter, og vil i utgangspunktet være øremerket eldre.

Prosjektet vil imidlertid kunne videreselges til andre brukergrupper på sikt, ifølge planforslaget.

Parkering er planlagt å løses under bakken, hvor ca. 23 parkeringsplasser vil bygges. Planområdet er i et sentrumsnært område, og målet med prosjektet er å bidra til økt fortetting av Tverlandet sentrum.

Artikkeltags