– Barn som tar naturen i bruk for aktivitet og bevegelse får en bedre velutviklet sansemotorisk funksjon. Dette vil bidra til en velutviklet sosial kompetanse og kognitive evner. Når de leker ute i referanseområdene, gir det dem en sterk følelse av mestring, samtidig som de lærer seg å utøve egen risikovurdering av eventuelle farer vi egne erfaringer, sier barnehagepedagog Kurt Ivar Morsdal.

- Faglig sterkere

Ifølge Morsdal er det etter hvert mye forskning som støtter opp om teoriene som benyttes i Lille Frøbel barnehage på Alstad i Bodø.

– I Bunkeflo i Sverige har forskere dokumentert at en times lek om dagen gir barn bedre kognitiv forståelse, i forhold til fag i skolen. Dette betyr igjen at ungene blir faglig sterkere og får bedre motoriske ferdigheter.

I høst hadde Morsdal besøk fra Dublin i Irland hvor han viste gjestene rundt på området som Lille Frøbel disponerer.

– I første omgang reiser jeg nedover i to uker og skal være med å utvikle referanseområder hvor ungene kan boltre seg ute. I tillegg vil vi også bygge en grillhytte. Konseptet som vi kjører her i Lille Frøbel skal speiles der nede, forteller barnehagepedagogen.

Livstilsykdommer

I de siste årene har det blitt et stort fokus på livsstilssykdommer og folkehelse, men barnehagene ute i Europa henger etter.

– Dette vil de gjøre noe med i Irland. Da de har fått øynene opp for den positive helseeffekten som lek ute i frisk luft gir, forteller Morsdal.

Det fokuseres ikke bare på frisk luft og lek, også maten er viktig.

– Vi gir ungene sunn, næringsrik mat. Frukt, grov brødmat og fisk er blant de tingene vi serverer barna her, forteller han.

- Reiser rundt og foreleser

Naturkonseptet i Lille Frøbel har raskt blitt populært.

– Jeg reiser rundt i byen og foreleser om både kosthold og viktigheten av lek ute i frisk luft. Flere velger å følge etter oss. Vi var tidlig ute med å minke mengden sukker som serveres barna, det ble oppslagssak i VG. Nå er det nok et fåtall barnehager i Norge som har mye sukkerholdig mat på menyen, forteller barnehagepedagogen.

- Får snø i skoen

Ungene selv elsker å være ute i frisk luft.

– Det er litt kaldt og vi får snø i skoen, men det bare gøy, forteller Sione og får støtte av Jonas og Helene.

– Vi leker og klatrer i trær, i sted datt jeg ned i snøen, men det gjør ikke noe, avslutter Jonas.