– Vi blir ikke hørt og fakultetsledelsen er ikke interessert i det vi holder på med. Det er en enorm frustrasjon blant journalistikkstudentene.

Det sier Oda Oldertrøen, leder av studentforeningen Ajour til Avisa Nordland.

Ekskludert

Journaliststudentene har fått en kald skulder fra fakultetsledelsen. De er ekskluderte fra studiekvalitetsutvalget og læringsmiljøutvalget, ifølge studentene selv.

 – Vi har ennå ikke fått noe klart svar på hvorfor. Det er avgjørende for oss at vi har et sted vi kan ta opp problemer, sier Oldertrøen.

Men det er ikke bare ekskludering fra utvalg som er et problem. Tidligere var studentene og foreleserne på journalistikkutdanningen samlet i samme bygg. Det har det blitt endringer på. Faglærerne har blitt flyttet til hovedbygget, noe som skaper ekstra utfordring for studentene.

– Vi har tidligere hatt nær kontakt med dem, og hadde vi behov for å låne utstyr var det gjort på minutter. Nå må vi bruke lang tid på å finne en lærer som kan bli med oss tilbake til bygget vårt for å låne ut utstyret, sier hun.

Forelesere

I tillegg mangler utdanningen flere forelesere. Blant annet foreleser i tv og radio.

– Det har ført til at vi har innleide forelesere, blant annet studenter som ikke er ferdigutdannet journalist. Ikke noe vondt å si om dem, men vi forventer jo at vi har lærere i fagene våre som kan det de holder på med, sier hun.

Ifølge Oldertrøen har studentene fått beskjed fra fakultetsledelsen om å ikke krisemaksimere situasjonen.

– Men dette er jo en krise for oss. De ønsker ikke se saken fra vårt perspektiv, og de bryr seg ikke, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen

Fakultetsdirektør ved fakultet for samfunnsfag ved Universitetet i Nordland, Geir Magne Tveide, kjenner seg ikke igjen i studentenes beskrivelser.

– Studentene er representert i styrer og utvalg med to studentrepresentanter. Hvilke studentforeninger som bekler disse rollene er opp til studentene selv. På vårt fakultet har vi to studentforeninger, Inter og Ajour, og vi legger oss ikke bort i hvilken fordeling av representanter de gjør.

Han har ikke forståelse for at studentene klager på at de må gå noen hundre meter lenger for å treffe foreleserne sine.

– Det har vært gjennomført en stor omstrukturering på universitetet, og i den forbindelse har vi mistet våre plasser i tredjeetasje ved Senter for journalistikk. Nå skal vi opprette midlertidige kontor i de samme lokalene som studentene er hvor foreleserne kan sitte i intensive perioder. Det er ingen som kan forvente at foreleserne er tilgjengelige hele tiden, sier Tveide.

– Ikke en konflikt

Han vil ikke kalle situasjonen for en konflikt.

– Dette er en aksjon fra deres side, og kaller de det for en konflikt må de nesten svare for det selv. Hos oss er døren alltid åpen, og vi har hatt flere møter med dem allerede, sier han.

Når det gjelder studenter som lærere, svarer Tveide:

– Nå kjenner jeg ikke til at det utelukkende skal ha blitt benyttet studenter som lærere. Men vi har en lang tradisjon i akademia at vi bruker dyktige studenter som veiledere, sier han.