I dag skal den planlagte fusjonen mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Universitetet i Nordland (UiN) styrebehandles. Men i Nord-Trøndelag er det sterk misnøye. Sitatet over tilhører professor Ottar Bjerkeset ved HiNT. I et leserbrev i avisa Innherred tirsdag går han sterkt ut mot resultatet av forhandlingene mellom de to institusjonene.

– Uredelig

Bjerkeset, professor ved helsefag, mener at forhandlerne ikke har fulgt opp udiskutable krav som styret i HiNT la til grunn da det anbefalte å gå i fusjonsforhandlinger, skriver Innherred.

I sitt møte 25. juni vedtok nemlig styret som premiss at det skulle etableres fakulteter innenfor lærerutdanning og helsefag der faglig ledelse legges til HiNT.

Men dette stadfestes ikke i plattformen. «Dette er ikke bare uredelig, det er også et uhyre dårlig forhandlingsresultat på vegne av de to største utdanningene ved HiNT», skriver Bjerkeset.

- Det virker som forhandlingskortet ble kastet tidlig i prosessen. Ottar Bjerkeset, professor ved HiNT.

Han mener at ledelsen ved HiNT har ofret helsefag i forhandlingene, og han stiller spørsmål ved om HiNT vil kunne oppfylle de kravene som stilles for at lærerutdanningene kan ledes fra Nord-Trøndelag.

LES OGSÅ: Forbundene splittet i universitetsfusjonen

Storebrødrene i nord

«Det virker som forhandlingskortet ble kastet tidlig i prosessen, i tillegg har nok motstanden vært større enn forventet fra de akademisk mer erfarne storebrødrene i nord», skriver Bjerkeset i leserbrevet i Innherred. Han påpeker at det meste av forhandlinger har skjedd uten dekanene. «Forglemmelse eller hersketeknikk? Antakelig var uenigheten mellom dekanene for stor til at man ville ha dem med. Det ville jo forlenget prosessen». Bjerkeset skriver at ansatte skjønner at HiNT må fusjonere for å bli mer robust og konkurransedyktig. «Men dette forhandlingsresultatet reiser ubehagelige spørsmål om hvem denne fusjonen egentlig tjener.»

– Vi trenger den tida vi har

Rektor Steinar Nebb mener HiNT ikke har tid til å forhandle mer.

– Burde dere hatt lengre tid?

– Hvis vi hadde hatt muligheten til å ta oss mer tid, burde vi gjort det. Åpenbart. Men hvis vi skal få en ny lærerutdanning opp og gå før august 2017, med utgangspunkt i Nord-Trøndelag, trenger vi å få et fusjonsvedtak nå, sier Nebb. Han legger til at utryggheten ved å stå overfor en ny  arbeidssituasjon ikke bør vare lenger.

– Det virker utarmende på en organisasjon. Også det taler for en rask beslutning.

Mandag var det forhandlingsmøte om fusjonen med fagforeningene på høgskolen. Mens de andre er positive, er Forskerforbundet og Utdanningsforbundet skeptiske til forhandlingsresultatet. De synes det har gått for fort og sier nei til fusjon på det grunnlaget som er lagt.

– Kan det bety at styret vil ha mer tid?

– Det er vanskelig å si hvordan styret vil forholde seg. De vil nok være interessert i høre hva fagforeningene mener. Så må styret ta det overordnede perspektivet.

Til Ottar Bjerkesets skarpe leserbrev om forhandlingsresultatet, sier Steinar Nebb:

– Han er en meget respektert medarbeider. At han gir sin uttalelse, må vi respektere. Det er bra med meningsmangfold.

– Er du fornøyd med plattformen?

– I det store og hele. Dette er grunnmuren. Å bygge resten er basert på tillit mellom ledelsen og de ansatte.