Det mener spaltist Morten Strøksnes, noe som har fått kommentarfeltene til å gå varm.

Journalist og forfatter Morten Strøksnes, opprinnelig fra Sørfold, skriver en fast spalte som trykkes både i Nordlys, Adresseavisen og Bergens Tidende. Han er kjent for samfunnskritikk og sin knivskarpe penn, og forrige uke var det Bodø, eller rettere sagt byens maktelite, som fikk gjennomgå.

I spalteinnlegget, som har fått navnet "Fra flystøy til stormende jubel", skriver han blant annet at Bodø har et rykte på seg for å være korrupt.

"Et sted der viktige avgjørelser tas av venner som har snakket sammen i hemmelighet, og nettverk er alfa og omega"

Les hele innlegget her!

- Polemisk

Han hevder at Bodø i rene tall har flere frimurere enn både Trondheim og Bergen, og skriver videre at:

"Næringslivstopper, jurister, byråkrater, kulturpersonligheter og politikere møtes i byens losje. De bruker neppe all sin tid på å ligge i likkister eller leke med dødningskaller."

- Jeg tror de som blir så provoserte over spalten leser den litt som de selv vil. Jeg går polemisk til verks mot et kanskje litt vel tettvevd elitemiljø i Bodø, men spalteinnlegget er jo også en kjærlighetserklæring til byen, sier han.

- Jeg skriver for eksempel at etter avgjørelsen om å legge ned flystasjonen falt, har byen boblet over av vekst. Jeg er glad i Bodø og har mange venner der.

- Lukket klubb

- Men du beskriver Bodø som korrupt. Hva legger du i det?

- Jeg har fulgt utviklingen i Bodø i 40 år, og det blir feil å gi ett eksempel. Det jeg peker på er mer kulturen rundt hvordan ting blir ordnet i byen. Mange bodøværinger har en sterk følelse av at det eksisterer en ukultur i byen, der nettverk og vennskap kan være forskjellen på suksess eller fiasko. Det er dette jeg refererer til.

- Når nesten hele makteliten i en by tilhører en lukket klubb med fullstendig taushetsplikt, må de forvente at det blir snakket om, sier Strøksnes og sikter til frimurere.

Stormen om Stormen

I spalten blir Stormen dratt fram, både som noe som har "brutt lydmuren for suksess" og eksempel på ukulturen han beskriver.

Han drar fram det mye omtalte bråket rundt enkeltpersoners avgjørelse om å drive Stormen etter den såkalte "kompensasjonsmodellen" stikk i strid med bystyrets vedtak om å drive etter "utleiemodellen".

Han skriver også:

"Direktøren for Kulturkvartalet Stormen har for øvrig kastet arkivene til kulturhuset på søppeldynga, men hevder det ikke er et brudd på arkivloven. Opposisjonen i bystyret spør nå om Bodø er en «bananrepublikk» styrt av «gutteklubben grei»."

- Ikke nødvendigvis friumureri

- I enkelte kommentarfelt blir du beskrevet som en konspirasjonsteoretiker. Hva sier du til det?

-Jeg har ingen konspirasjonsteorier. Det er kommet veldig mye informasjon de siste årene om hvordan ting fungere i Frimurerlosjen. Mange som har forlatt losjen beskriver det som en særdeles merkelig organisasjon, full av lojalitetsregler, kvasireligiøse ritualer og fordeler for de som er innenfor. Bodø er en liten by med store verdier i omløp. Det er kamp om ressursene, og er man innafor med makteliten i en klubb, har man muligens fordeler av det, sier Strøksnes, som understreker at skandalen rundt Stormen ikke nødvendigvis har noe med frimureri å gjøre.

Avviser påstandene kategorisk

En av dem Srøksnes beskriver som nøkkelpersonene i Stormen-saken er rådmann Rolf Kåre Jensen. Han har ikke selv lest spalten, men når han får påstandene framlagt av Avisa Nordland, sier han at han overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

Han sier han blir opprørt og oppgitt.

- Jeg er ikke medlem av noen losje eller noen klubb. Hva de driver med bak lukkede dører får nesten de som er medlemmer svare for. Men at frimurerlosjen skulle utgjøre noen politisk maktfaktor i Bodø er fullstendig ukjent for meg. Fra administrasjonens side vil jeg tilbakevise dette på det kraftigste, sier han.

- Når det kommer til Stormen-saken, har den gått til kontrollutvalget, så får de se på det. Så langt er det ikke dokumentert noen verken ulovligheter eller uryddigheter, hevder han.

Rådmannen sier det er første gang han hører at Bodø har rykte på seg for å være korrupt, og mener Strøksnes' påstander baserer seg på ryktemakeri.

- Hvis han kommer med slike påstander, får han bevise det. Kom med dokumentasjon, så kan vi snakke.