- Glad for at vi har blitt hørt, sier Wanja Sæther

 Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Salten.

Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Salten. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Men krisesenteret har også forbedringspotensial, påpeker Fylkesmannen

DEL

På bakgrunn av en klage fra Krisesenteret i Salten, har Fylkesmannen gjennomført tilsyn med barneverntjenesten i Bodø, skriver Fylkesmannen i Nordland på sine nettsider.

LES MER: Vil granske egen arbeidsgiver

LES MER: Fylkesmannen oppretter tilsynssak

LES MER: - Uheldig at man må bruke advokater for å kommunisere

Tilfreds med svaret

Fylkesmannen fant etter gjennomgangen grunnlag for å konkludere med at det i enkelte saker ikke var svikt i barnevernets rutiner og praksis, mens det i andre saker klart har oppstått svikt.

- Vi er veldig fornøyd med ay Fylkesmannen har avsluttet sine undersøkelser og avdekket lovbrudd i tråd med det Krisesenteret har påpekt, sier Wanja Sæther, leder på Krisesenteret i Salten.

LES MER: Wanja har en uredd stemme

LES MER: Samfunnet trenger varslere

Lovbrudd

  • Barneverntjenesten har ikke dokumentert at det er gitt muntlig eller skriftlig tilbakemelding til melder i 16 av 45 meldinger.
  • Ved henleggelse av bekymringsmeldinger var det ikke dokumentert forsvarlig vurdering i 4 av 6 meldinger.
  • I 7 av 14 undersøkelser er medvirkningen til barn over 7 år ikke dokumentert.
  • I 8 av 22 undersøkelser er det ikke dokumentert en forsvarlig vurdering ved konklusjon.
  • I 23 av 28 aktuelle undersøkelser er det ikke dokumentert at det er gitt tilbakemelding til melder etter avsluttet undersøkelse.

- Denne konklusjonen betyr at det blir gjort forbedringer og det er det vi har ønsket oss, sier Sæther.

Skaper forvirring

Tilsynet har avdekket at både barnevernstjenesten og krisesenteret har forbedringspotensial når det gjelder samarbeid med hverandre.

- Jeg vil understreke at Fylkesmannens svar er nyansert og peker på at Krisesenteret også har en jobb å gjøre. Det tar vi til etteretning og kommer til å ha fokus på framover, forsikrer hun.

Overfor Krisesenteret, påpeker Fylkesmannen at det kan virke forvirrende for brukerne at Krisesenteret er uenig i vurderinger som barnevernet gjør, blant annet når det gjelder omsorgsevne.

- Det kan vi forstå, men mener vi har både kompetanse og verktøy til å gjøre vurderinger rundt omsorgsfungering, og at langvarig kontakt, hjemmebesøk og observasjoner gir oss grunnlag for å uttale oss, sier hun.

Må redegjøre for to familier

Krisesenteret anførte i sin klage at det var svikt i barneverntjenesten på en rekke områder. Fylkesmannen vurderte hvilke områder som ligger innenfor sitt tilsynsansvar, og har ut fra det gjennomgått dokumenter i 15 saker.

Barneverntjenesten må redegjøre for status og planer for den videre oppfølgingen av to familier med til sammen fire barn før Fylkesmannen kan avgjøre om oppfølgingen av de aktuelle barna er tilstrekkelig.

Videre ber Fylkesmannen kommunen gjennomgå sine rutiner på områdene der det har oppstått svikt og vurdere hva som er årsaken til dette. Kommunen må lage en plan med tiltak for å rette lovbruddene innen utgangen av februar 2016.

Håper på godt samarbeid

- Vi er tilfredse med Fylkesmannens konklusjoner, oppsummerer Sæther til AN og avslutter:

- Nå ser vi fram til å få ny barnevernleder på plass og tror og håper på et godt og konstruktivt samarbeid framover mot familier som trenger vår hjelp.

Bodø kommune sier at de ikke ønsker å kommentere Fylkesmannens konklusjon, men heller ta dette internt.

Artikkeltags