Nå går det mot rettslig oppgjør i konflikten mellom Hurtigruten ASA og Bodø Havn.

I en pressemelding skriver Hurtigruten ASA at de har saksøkt Bodø Havn.

Stevningen er datert 30. september. Kravets størrelse er på tett innpå 2,5 millioner kroner pluss saksomkostninger.

"I Bodø har Hurtigruten de siste årene blitt avkrevd kaivederlag for to døgn, når skipene anløper kaien to ganger innen ett og samme døgn, og bare ligger til sammen fire timer", heter det i pressemeldingen.

- Vi ligger til kai i Bodø fire timer i døgnet, og Bodø Havn krever at vi skal betale for 48 timer. Vi har forsøkt å løse dette gjennom dialog og på andre måter, uten å lykkes. Nå var det ingen vei utenom søksmål. Dette er et eksempel på en uryddig og, etter vårt syn, lovstridig praksis, som ikke kan få fortsette, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i pressemeldingen.

Les også: - Bodø havn tåkelegger avgiftene

Les også: Bodø Havn nekter Hurtigruten ferskt vann

- Trussel for næringen

Søksmålet mot Bodø havn er ett av mange rettslige skritt som Hurtigruten har tatt for å rydde opp i det de mener er en systematisk overfakturering i havner langs hele norskekysten.

Etter at den nye Havneloven trådte i kraft for fem år siden har det oppstått store uklarheter knyttet til praktisering av lovverket.

"Hurtigruten har foretatt en grundig gjennomgang av de siste årenes avgifter og faktureringsgrunnlag. Den viser at selskapet har betalt betydelig mer enn det lovverket tilsier", skriver selskapet.

- Denne praksisen er ikke bare et problem for Hurtigruten, det er en trussel mot norsk skipsfart. Vi har derfor tatt initiativ til en opprydning i praktisering av Havneloven, også i Bodø, sier Anne Marit Bjørnflaten i pressemeldingen.

Storopprydning

I sommer ga Høyesterett Hurtigruten medhold i Stranda-saken. På bakgrunn av denne dommen tar selskapet nye rettslige skritt. Også Molde, Brønnøy, Rørvik, Vadsø, Florø og Båtsfjord har mottatt forliksklager. Hurtigruten varsler at flere havner står for tur.

- Prissystemet havnene bruker etter anbefaling fra Norsk Havneforening er urimelig og uriktig. Mange steder innebærer praksisen også en ulovlig forskjellsbehandling av Hurtigruten. Bodø er et eksempel på dette siste, der havna forskjellsbehandler Hurtigruten og lokalferger, sier kommunikasjonsdirektøren.