- Bodø vil ha en stor betydning for den videre utviklingen av data i helsesektoren

Interesserte gjester: Ståle Leitvoll hos DIPS og medisinsk direktør Tomas Nordheim Almenes (til høyre) demonstrerer program for bedre utnytting av operasjonsstue til ordførerkandidat Ida Pinnerød og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen.

Interesserte gjester: Ståle Leitvoll hos DIPS og medisinsk direktør Tomas Nordheim Almenes (til høyre) demonstrerer program for bedre utnytting av operasjonsstue til ordførerkandidat Ida Pinnerød og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

– DIPS har stått for mye av utviklingen av helse-data-redskapene i Norge. Det er flott for Bodø at dette kan gjøres herfra, og det vil nok fortsette. Bodø vil ha en stor betydning for den videre utviklingen av data i helsesektoren, sier Torgeir Micaelsen (Ap). Han er helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Journalloven hjelper

– Norge er svært langt framme i verden når det gjelder IKT i helsesektoren, og vi kan komme lenger. Mye av det som skjer av registrering, journalføring, planlegging og kommunikasjon i helsesektoren er allerede innenfor et felles system, men det er et stykke igjen. Heldigvis har vi nylig fått journalloven. Målsettingen for den er blant annet «en pasient – en journal». Dette er viktig både for den enkelte pasient og for hele helsesektoren, sa Micaelsen til AN i forbindelse med besøket på DIPS.

Et «altinn» for helse

Når den enkelte innbygger i Norge skal kommunisere med skatteetaten brukes Altinn.

– Et system som er tilsvarende Altinn for helsesektoren er ønske og mål, samtidig er det ikke noe ønskelig at det skal være én felles datasentral der alt om alle ligger lagret, sier Micaelsen.

– Foreløpig er det flott at arbeidet med et system der hver enkelt person kan få tilgang til sin journal er i gang. Det er også fint at sykehusene i stadig større grad både enkeltvis og dem i mellom kan kommunisere om pasientopplysninger, journaler annet, på en sikker måte.

Et felles system

DIPS har en dominerende posisjon innen e-helse i Norge. 85 prosent av sykehusene bruker deres programmer.

– Det vil være bra med flere leverandører. Det viktige er at myndighetene fastsetter et felles system som alle kan levere til, sier medisinsk direktør i DIPS, Tomas Almenes Nordheim.

Under omvisningen Torgeir Micaelsen fikk hos DIPS fortalte direktøren og noen av de som jobber med program- og systemutvikling blant annet om flere databaserte systemer for statistikker, journaler, laboratorieresultater og planlegging.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken