Hyret inn Stadssalg for å selge ned varelageret: - I år opplevde vi at det stagnerte