Fusjonen som ligger bak Nord universitet har ført til usikkerhet blant noen av de ansatte. Når tre institusjoner fusjonerer, blir det en del doble funksjoner.

– Jeg skjønner at noen er usikre på hvordan den nye organiseringen blir, men fusjonsplattformen slår fast at ingen skal miste jobben som følge av fusjonen i seg selv, sier rektor Bjørn Olsen på Nord universitet.

Dobbelt opp

Fra i går er Universitetet i Nordland blitt Nord universitet – sammen med høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag. Nord universitet går inn i 2016 med en del doble funksjoner. Ifølge Olsen vil året gå med før den endelige organiseringen er på plass.

– Vi kan ikke ha to direktører og to økonomidirektører og så videre, men vi skal kjøre gode, inkluderende prosesser for å få alt på plass.

Ledere

Direktør ved Universitetet i Nordland – nå Nord universitet – Stig Fossum, er én av dem som risikerer endret funksjon i organisasjonen.

Han anslår at det gjelder 15-20 stillinger totalt.

– Det er ledere, og i hovedsak, administrativt ansatte, som blir berørt av dette.

Det vil for eksempel gjelde direktør, forskningsdirektør, studiedirektør, økonomisjef, personalsjef, kommunikasjonsansvarlig, ansvarlig for fjernundervisning.

Disse vet ikke nå om de vil være ledere i den nye organisasjonen.

– Når det gjelder mellomlederstillinger, er det veldig usikkert fordi vi ikke kjenner til framtidig organisering. Valg av modell vil være avgjørende, sier Fossum.

Det vil til slutt være styret som avgjør hvordan det fusjonerte universitetet skal organiseres. Fossum sier at målet er å legge fram sak om dette for styret i juni 2016.

– Når man lager den nye organisasjonen, kan det være avdelinger som legges ned, eller man rigger det faglige på en annen måte, sier Bjørn Olsen.

– Betyr det at noen likevel kan miste jobben på lengre sikt?

– Nei, som sagt blir ingen blir overtallige som følge av fusjonen. Om noen blir overtallige i framtiden, kan jeg jo ikke utelukke. Det blir i tilfelle som følge av at vi bestemmer oss for å rigge organisasjonen annerledes – på samme måte som i alle andre organisasjoner. Ingen kan si nå hva som kan skje om to eller fem år, sier Olsen.

Nesna på plass

De ansatte på Nesna er allerede innplassert i universitetet, og organisasjonsnummeret som Høgskolen i Nesna hadde, er borte. Dette ble avsluttet før jul. Nå starter prosessen med Trøndelag.

Det å få avviklet organisasjonsnummeret til Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tid.

– I mellomtiden må vi avklare framtidig faglig og administrativ organisering. Fram til da vil vi i realiteten operere med to parallelle organisasjoner, sier Stig Fossum.