Stort Bodø-selskap sikret seg tomta. – Planen er å samle hele aktiviteten i nytt signalbygg