Leticia (34) er ikke i tvil: - Det vil bli store omstillinger for alle

Omstilling nødvendig: Kunnskap om endring gir forståelse for at det er nødvendig med noe nytt, sier Leticia Antunes Nogueira fra Sao Paolo i Brasil.

Omstilling nødvendig: Kunnskap om endring gir forståelse for at det er nødvendig med noe nytt, sier Leticia Antunes Nogueira fra Sao Paolo i Brasil. Foto:

– Vi er alle på vei inn i klima-utfordringene og det vil bli store omstillinger, for alle. Men det er ikke alle som forstår hvorfor det er nødvendig. Hvordan øke den forståelsen er et viktig tema for Leticia Antunes Nogueira (34) fra Sao Paolo i Brasil - og hun har doktorgrad i hvordan tilpasse seg skiftende betingelser.

DEL

Hun ønsket å få internasjonal erfaring. Det bragte Leticia Antunes Nogueira til Ålborg i Danmark for en del år siden. Der tok hun doktorgrad, og siden mannen også jobber med innovasjon og entreprenørskap ble ikke veien lang til Bodø da det dukket opp to jobber som sklulle arbeide med samme tema. For Leticia handler det nå om å forske mer i fenomenet omstillinger.

– Vi ønsker å gjøre noe med klima-situasjonen, men vi må se at det skjer ikke av seg selv. Det er viktig å styre de nødvendige endringene på en riktig måte. Omstillinger kan gi usikkerhet, endringer kan gi utrygghet, men endring gir også forståelse for at det er nødvendig med noe nytt, noe annet, og det gjelder oss alle. Det gjelder også beslutningstakere i store selskaper, politikere og ellers der de sitter som har stor innvirkning på å bestemme hvordan det skal gå videre. Forståelse krever også kunnskap, og økt kunnskap gir økt verdi, men vi har ikke nok kunnskap ennå, sier Lecitia.

Mange utfordringer

Nå er Leticia Antunes Nogueira forskningsleder for det som kalles næringsgruppa ved Nordlandsforskning og er spent på om de klarer å få til så mye som hun håper.

– Det er så mange utfordringer knyttet til det å skaffe mer kunnskap og gi bedre grunnlag for bestemmelsene om nødvendige endringer. Samarbeid med næringsaktører er viktig. Og så må det jobbes med å finne ut hvordan det kan skapes nye næringer. Virksomheter som passer bedre inn i de klima-realiteten vi vil få, sier Leticia Antunes Nogueira.

Føler seg velkommen

Leticias egen omstilling til Bodø har vært en utfordring, men hun stortrives.

– Nordmenn er mindre åpne og har mindre lett for å være like spontan som en brasilianer, men jeg har følt meg veldig velkommen i Bodø, sier Leticia.

– På den annen side snakker nordmenn ofte og gjerne mer åpent om ting det ikke faller meg naturlig å snakke om, sier hun.

Noe av det beste ved Bodø og Nord-Norge synes hun er natur og landskap som er nært byen, og så lyset om natta sommerstid..

– Det er bare helt fantastisk! Ikke fullt så bra er at folk ikke er så lette å komme i kontakt med, men nå har jeg engasjert meg i frivillig arbeid og håper det skal kunne åpne noen dører, sier Leticia – omstilt fra Brasil til Bodø.Artikkeltags