Vil vise bredden av det internasjonale Bodø: - Blir prøving av hijab og mye mer