Nå kan Buchardt bygge på Rønvikfjellet

Av

Etter kraftig debatt vedtok bystyret detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet.