Fredag ettermiddag blir det markering i Glasshuset under tittelen "Sammen mot terror – sammen for fred"

I tillegg til taler blant andre fra Bodø ungdomsråd, Islamsk kultursenter og biskop Tor B. Jørgensen, vil arrangørene også legge ut en protokoll hvor de som ønsker det kan skrive.

- Vi har en protokoll hvor vi hilser til dem som er rammet av terroren i Beirut og én protokoll hvor vi hilser til dem som er rammet i Paris, sier initiativtaker Ali Horori.

- Protokollene skal senere sendes til Libanons og Frankrikes ambassader i Oslo, legger han til.

Samarbeid

Det er Kurdisk kulturforening som sammen med Bodø ungdomsråd og kvinnenettverket Noor som står bak markeringen fredag ettermiddag.

Disse vil også sørge for å la protokollene være tilgjengelig for besøkende i Glasshuset på dagtid lørdag.

- Senere vil vi forsøke å få dem inn i et offentlig bygg i Bodø slik at alle som ønsker det, kan skrive seg inn, sier Ali Horori.

Gi uttrykk for sine følelser

- Dette skal være en mulighet for folk til å gi uttrykk for sine følelser. Så folk kan skrive alt fra dikt til bare å sette navnet sitt i protokollen, sier Salamatu Winningah i kvinnenettverket Noor.

Hun sier dette om grunnen til at kvinnenettverket Noor er med:

- Vi ser av terrorhandlingene i Beirut og Paris at terror ikke har skillelinjer – den rammer alle. Og vi skal ikke la den splitte oss slik terroristene ønsker.

Medfølelse og sympati

Amalie Røsnes i Bodø ungdomsråd sier det er tre hovedgrunner til at de engasjerer seg i denne saken.

- For det første er det for å vise medfølelse for og sympati med de etterlatte. For det andre er det for å ta avstand fra terrorisme. Og for det tredje er det for å mobilisere et engasjement blant unge i viktige spørsmål.

Ali Horori sier at markeringen er viktig