Sier ja til å overdra drift av barneverntjenesten

DEL

Bodø kommune har fått en forespørsel fra Gildeskål kommune og nye Hamarøy kommune om muligheten for at Bodø kunne vurdere å ta over driften og ledelsen av barneverntjenesten i de to kommunene fra 1. januar.

Bakgrunnen for ønsket om samarbeid er å sikre en bedre og mer effektiv barneverntjeneste for alle kommunene.

Formannskapet i Bodø skal behandle saken 17. oktober.

I Gildeskål er det ansatt to årsverk som overdras til Bodø kommune. Disse får ikke endrede arbeidsvilkår som følge av virksomhetsoverdragelsen. Det samme gjelder for seks årsverk i nye Hamarøy kommune. Barnevernlederne i kommunen vil få tittel og ansvarsrett som fagleder.

Rådmannen i Bodø foreslår at det inngås et vertskommunesamarbeid med Gildeskål og nye Hamarøy. En avtale som er identisk med den kommunen har med Steigen, Værøy og Røst ligger til grunn for samarbeidet.

- Det oppdraget som Bodø er bedt om å løse, ansees forsvarlig og mulig å gjennomføre på en tilfredstillende måte. Barnevernfaglig sett er det vurdert at det er fullt forsvarlig å påta seg dette oppdraget, samt at myndighetsansvaret og forpliktelsene godt lar seg innfri, skriver rådmannen i saksframlegget.

Formannskapet i Bodø behandler saken 17. oktober. Saken skal også til bystyret og til kommunestyrene i Gildeskål og Hamarøy.

Artikkeltags