- Dette er den største dagen i Bodøs nyere historie

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

- Dette er den største dagen i Bodøs nyere historie, sa Ole H. Hjartøy.

En stolt Bodø-ordfører ønsket fredag klokka 10.30 frammøtte velkommen til å følge presentasjonen av det som kan bli Bodøs framtid.

Asplan Viak og Nordic Architects har utarbeidet en rapport som viser to ulike muligheter for det som er blitt kalt "Ny by - ny flyplass"

Som an.no meldte i går, fastslås det i rapporten at en flytting av Bodø Lufthavn 900 meter mot sør i en periode på 50 år vil koste samfunnet minst.

Alternativene er parallellforskyving av rullebanen 80 meter mot sør og en flytting av hele lufthavna 900 meter mot sør.

Store fordeler

Her er de klare fordelene Asplan Viak peker på i det første alternativet:

  • Lite transportarbeid - en miljøvennlig by.
  • Dekker arealbehovet - for bolig og variert næringsutvikling i minst 50 år.
  • Bevarer dyrkbar mark - og gir gode grøntarealer.
  • Mindre støyproblemer - og 10.000-.15.000 færre beboere i støysonene enn i dag.
  • Ny havn på Langstranda - med god forbindelse til flyplassen og mulighet for jernbane.

Totalkostnadene for flytting av lufthavna, inkludert opprydding på flyplassområdet, kommer på 10,6 milliarder kroner. Tallet inkluderer infrastruktur og bygging av boliger og bygg på området hvor lufthavna nå ligger.

I sum mener Asplan Viak at dette scenariet kan gjøre Bodø til et nasjonalt og internasjonalt forbilde.

Store behov

Petter Christensen i Asplan Viak presenterte rapporten for de frammøtte. Han viste til at behovet i Bodø fram mot 2065 er at byen skal huse 40.000 nye innbyggere i 18.000 nye boliger.

Han viste til hvordan det foretrukne alternativet vil åpne for et finmasket sykkel- og gangveinett, gjerne i separate traseer, som gjør transport uten bil raskere enn transport med bil.

Christensen pekte også på hvordan det i en så kompakt by ligger godt til rette for svært hyppige bussavganger.

Viktig for omstilling

Statsråd Vidar Helgesen mottok rapporten, og han ga tydelig uttrykk for at det som skjer i Bodø akkurat nå er svært spennende.

- Norge er i en omstilling. Både en kortsiktig og en langsiktig omstilling. Nordland merker ikke så mye til det som er knyttet til oljevirksomheten på kort sikt. Men vi har også en langsiktig omstilling som alle vil merke. Vi skal over til et lavutslippsamfunn. Vi skal ha økt digitalisering, og den globale konkurransen vil øke. Det vil bli krevende nasjonalt, og også på lokalt nivå, sa Vidar Helgesen.

Han la til at Norge er et dyrt land, men at det skal Norge også være.

- Derfor må Norge være best. Og da er kunnskapsbasert næringsliv og kunnskapsbasert byutvikling viktig. Smartere byere og smarte regioner er framtida. Vi må gjøre smarte valg. Og det vi ser her, vil forhåpentligvis gi grunnlag for å gjøre smarte valg for regionen, sa statsråd Vidar Helgesen.

Han vil ikke forskuttere noen løfter fra regjeringen. Men sa:

- Det er lov å gjøre seg sine tanker. Men det er også lov å holde dem for seg selv.

Og:

- Jeg ser fram til fortsettelsen.

Pinnerød: Veldig spennende

Ordførerkandidat Ida M. Pinnerød (Ap) fulgte fredagens presentasjon med stor interesse.

Hun mener scenariene som ble lagt fram var veldig spennende.

-  Jeg liker veldig godt at de drar fram betydningen av å utvikle hele samfunn: At barnehager og skoler er tenkt inn i dette og at det er en tydelig vektlegging av Bodøs potensial som kunnskapsby, sier Pinnerød.

Nå mener hun det er viktig at Ny by - ny flyplass får en bred forankring i folket.

- Ikke en Høyre-sak

For hun liker dårlig at Ole H. Hjartøy i valgkampen har gjort dette til en Høyre-sak.

- Dette er ikke en Høyre-sak. Dette er en bysak. Og det er viktig at den har bredest mulig oppslutning.

- Men det er et faktum at Ap i starten stemte imot å forsøke å flytte flyplassen?

- Nei, det er feil. Dette med flytting av flyplassen var noe Odd-Tore Fygle jobbet for allerede i 2007.

- Men senere sa dere at det ikke var realisme i å få flyttet flyplassen?

- Den diskusjonen er helt irrelevant nå. Det viktigste nå er at vi alle står samlet framover. Det er viktig at alle som driver byen, uansett politisk farge, samarbeider om de tingene vi er enige om. Skal vi lykkes med "Ny by - ny flyplass", kommer prosjektet til å utfordre politikerne over mange år framover. Og da må vi samarbeide for å finne gode løsninger, sier Ida M. Pinnerød.

Når det gjelder avstemmingen i 2012, peker Pinnerød på at Ap ikke stemte imot flytting av flyplassen, men at partiet stemte for et annet forslag.

Artikkeltags